RADA RODZICÓW – SP 18

Kontakt z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18

przez e-dziennik: uonetplus.vulcan.net.pl/katowice/Start.mvc/Index

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców informuje, że z początkiem nowego roku szkolnego 2023/2024 została  zaproponowana składka na komitet rodzicielski w kwocie 100 zł za każdego ucznia. Wpłaty należy dokonać do dnia 15 listopada 2023r. Podczas pierwszego zebrania rodziców we wrześniu w klasach zostaną rozdane deklaracje, w których będziemy Państwa prosić o podanie kwoty wpłaty za dziecko, możliwe są bowiem wpłaty w wyższej wysokości. Po zebraniu deklaracji indywidualnych, na ich podstawie, zostanie wyliczona całkowita wartość zadeklarowanej kwoty w klasie. W przypadku dokonania 100% wpłaty zadeklarowanej w klasie w terminie do 15 listopada 2023r. – klasa otrzyma zwrot 20 % tej kwoty na wydatki klasy w terminie do 30 listopada 2023r. Warunkiem uzyskania zwrotu jest pełna wpłata w terminie np. w klasie liczącej 20 uczniów i zadeklarowanej kwocie wpłaty 100 zł przez każdego rodzica klasa otrzyma zwrot w wysokości 400 zł.

Klasy, którym się uda uzyskać 100 % zadeklarowanych wpłat – zostaną wyróżnione na czerwcowym festynie.

Zebrane w ten sposób środki na komitet rodzicielski pozwolą na:

– zakup pomocy dydaktycznych,

– zakup nagród książkowych wręczanych dzieciom na zakończenie roku szkolnego lub za udział w konkursach,

– zorganizowanie pasowania na ucznia,

– zakup upominków na zakończenie roku dla klas kończących szkołę,

– doposażenie świetlicy w potrzebne materiały,

– zakup filtrów do dystrybutora wody,

– zakup brakujących tablic multimedialnych i wymianę projektorów,

– sfinansowanie festynu szkolnego w czerwcu przyszłego roku.

Chcielibyśmy równocześnie podziękować Państwu za zeszłoroczne wpłaty na komitet rodzicielski. Pozwoliły one na pokrycie bieżących potrzeb, tj. zakup tablic multimedialnych, filtrów do dystrybutora wody i nagród dla dzieci, pomocy szkolnych oraz przede wszystkim sfinansowanie imprez organizowanych w ramach obchodów 90-lecia szkoły.

Płatności można dokonywać bezpośrednio u skarbnika klasowego w gotówce lub na wskazane przez niego konto bankowe, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Katowicach

Nr konta: 25 1440 1172 0000 0000 1445 0505

Bank: PKO BP Oddział w Katowicach

Liczymy na Państwa wsparcie i wyrozumiałość. Mile widziane wyższe wpłaty.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki

w Katowicach

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.