● ZEBRANIA, KONSULTACJE I OCENY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

13.09.2023 – Zebrania z rodzicami – organizacyjne

18.10.2023 – Konsultacje indywidualne

Listopad/grudzień 2023 – Sprawdzian próbny ósmoklasistów

22.11.2023 – Zebranie z rodzicami

19.01.2024 – Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

24.01.2024 – Zebranie z rodzicami – podsumowujące I półrocze

20.03.2024 – Konsultacje indywidualne

14-16.05.2024 – Egzamin ósmoklasisty

08.05.2024 – Zebranie z rodzicami

03.06.2024 – Oceny proponowane na koniec roku szkolnego

10.06.2024 – Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych

Możliwość komentowania jest wyłączona.