PANDEMIA PRZEMOCY

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie…

Zachęcam do zapoznania się z materiałami kampanii „Pandemia przemocy” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Temat jest niezwykle ważny i niestety wciąż aktualny. Najnowsze badania FDDS wskazują, że w czasie pandemii 27% dzieci i młodzieży doświadczyło krzywdzenia, 11% doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej, 10% doświadczyło wykorzystywania seksualnego, 1 dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji.

NIE MILCZ, GDY WIDZISZ PRZEMOC!

pedagog szkolny, Ewelina Ogonek

Możliwość komentowania jest wyłączona.