ABY START BYŁ ŁATWIEJSZY


Podsumowanie projektu „Aby start był łatwiejszy” dostępne w czytelni zespołu.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „ABY START BYŁ ŁATWIEJSZY”


REALIZACJA PROJEKTU

Szanowni
Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice

         Uprzejmie informuję, że wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Aby start był łatwiejszy”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2010 w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 został rozpatrzony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania.
W ramach projektu prowadzona będzie terapia logopedyczna dla uczniów klas 1-3 w okresie od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistę na terenie szkoły w profesjonalnie wyposażonym gabinecie.

Dyrektor ZSP1
Witold Kwiecień

Możliwość komentowania jest wyłączona.