MATEMATYCZNE KATOWICE

MATEMATYCZNE KATOWICE – AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ Z MATEMATYKI


Autorski programu dodatkowych zajęć z zakresu matematyki „Matematyczne Katowice” został opracowany z myślą o uczniu klasy IV szkoły podstawowej. Założeniem niniejszego programu jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką, wykorzystując w tym celu ich naturalną ciekawość poznawczą. Program koncentruje się na uzmysłowieniu uczniom, że znajomość matematyki ma namacalny, praktyczny wymiar i pomaga w wielu codziennych czynnościach. Uczniowie dzięki udziałowi w zajęciach kształtują zdolności logicznego myślenia, eksperymentowania, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, krytycznej analizy i pracy zespołowej. Po rocznym pilotażu w sześciu katowickich szkołach podstawowych, program został poddany ewaluacji, a następnie od dnia 1 września 2022 r. wdrożony we wszystkich placówkach edukacyjnych miasta Katowice. Program został opracowany przez nauczycieli matematyki katowickich szkół podstawowych biorących udział w pilotażu, których pracę koordynował Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Link do programu:

Matematyczne Katowice – program zajęć dodatkowych

Możliwość komentowania jest wyłączona.