SZKOŁA NAJLEPSZYCH

PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH”

Nasza szkoła została wytypowana i zaproszona do programu „Szkoła Najlepszych”, którego organizatorem jest  III LO im. A.Mickiewicza. Przystąpiło do niej 14 naszych uczniów z klas 6-8. Uczniowie biorą udział w zajęciach z następujących przedmiotów: języka angielskiego w dwóch grupach – mniej i bardziej zaawansowanych, chemii, geografii, historii z WOSem, biologii, języka polskiego, matematyki z informatyką. Każdy uczeń mógł wziąć udział w zajęciach z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów. Ponieważ na liście przedmiotów do wyboru nie było matematyki z informatyką, organizator zgodził się by chętni uczniowie brali udział również z tych zajęciach niezależnie od tego, że jest to trzeci przedmiot. Zajęcia odbywają się na platformie Teams. Uczniowie jednogłośnie twierdzą, że są zadowoleni z zajęć, podobają  im się, są ciekawe. Dowiadują się na nich wielu ciekawostek, wiadomości wykraczających poza program szkoły podstawowej np. jak tworzy się leki. Zajęcia często mają formę prezentacji, po której dzieci mogą zadawać pytania. Koordynatorem tego programu w naszej szkole jest Pani Agnieszka Tomaszkiewicz. Nauczycielka kontaktuje się na bieżąco i wg potrzeb z koordynatorem z liceum w sprawach wymagających wyjaśnienia, planowanych zajęć, wymiany informacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.