● OFERTA SZKOŁY 2024

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

– placówka jednozmianowa;

– godziny zajęć: od 7:05 do 15:20;

– rekrutacja: przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły i spoza niego.

– adres: 40-106 Katowice, ul. Sportowa 29

BAZA SZKOŁY:

– świetlica szkolna od 6:30 do 16:30;

– biblioteka ze swobodnym dostępem do księgozbioru – w 2018 roku zrealizowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (1000 nowych książek); zasoby uzupełnione w grudniu 2020 roku o kolejne 80 ciekawych pozycji; w grudniu 2022 roku zakupiono kolejne nowości – 76 książek; w 2023 roku również uzupełniono księgozbiór o ciekawe pozycje;

– pracownia komputerowa: 27 stanowisk – komputery wymienione w styczniu 2020 roku;

– dużo pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej, fizyki, chemii, nauk przyrodniczych, matematyki, wychowania fizycznego;

– zrealizowany projekt „Laboratorium przyszłości” – zakupiono 4 roboty, drukarka 3D i inne pomoce;

– zrealizowany w 2023 roku projekt „Aktywna Tablica” – zakupiono programy komputerowe do terapii, sprzęt komputerowy, pomoce terapeutyczne;

– dostęp do Internetu: stałe łącze internetowe i Wi-Fi, dodatkowe zabezpieczenia przed pojawieniem się niewłaściwych treści w Internecie – filtr internetowy i program antywirusowy;

– stołówka szkolna – zrealizowany w 2019 roku projekt „Posiłek w domu i w szkole” (remont jadalni i kuchni), w roku szkolnym 2023/2024 obiad w szkole kosztuje tylko 4,50 zł, dodatkowo uczniowie klas 1-5 uczestniczą w „Programie dla szkół” – otrzymują warzywa, owoce i przetwory mleczne;

– obiekty sportowe: nowe boisko do piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni syntetycznej (remont był w 2022r.), boisko do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą (wykonane w 2021r.), boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej (wykonane w 2021r.), wykonano dodatkowe piłkochwyty i zmodernizowano już istniejące, sala gimnastyczna po remoncie  w 2023r. (nowy parkiet, nowe drabinki, nowe oświetlenie ledowe, nowe drzwi), kolejny remont zaplecza sali gimnastycznej będzie w lipcu i sierpniu 2024r.), teren wokół boisk wyłożony jest kostką, dużo miejsca do zabawy;

14 tablic interaktywnych w salach lekcyjnych;

– szafka szkolna dla każdego ucznia – w każdej szafce zamek szyfrowy czterocyfrowy;

– dystrybutor wody filtrowanej – szkoła promuje zdrowe nawyki – woda filtrowana dostępna bez ograniczeń; 

– dziennik elektroniczny;

– nowa pracownia sensoryczna z aktywną podłogą;

– profesjonalne nagłośnienie;

– gabinet logopedyczny;

– gabinet pedagoga i psychologa;

– gabinety do zajęć indywidualnych.

ZAJĘCIA:

– języki obce: język angielski od pierwszej klasy, język niemiecki w klasie 7 i 8;

– religia;

– etyka;

– zajęcia rozwijające kreatywność (klasy 1-8);

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zindywidualizowane ścieżki kształcenia, porady i konsultacje, warsztaty dla uczniów);

– rewalidacja dla uczniów z orzeczeniem;

– zajecia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z opinią;

– zajęcia z logopedą;

– ciekawe akcje, projekty i warsztaty edukacyjne w każdym roku szkolnym – Dzień Bezpiecznego Internetu, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, „Z profilaktyką na Ty” – ustalamy kalendarz szkolnych akcji wychowawczo-profilaktycznych na każdy rok szkolny, „Tydzień dla Ziemi”, „Tydzień Promocji Zdrowia”, „Badacz przyrody”, „Florek w małej strażnicy”, „Ratujemy i uczymy ratować”;

– w roku szkolnym 2023/2024 realizowane są programy: Miejski program nauki pływania dla uczniów klas 3 „Jak ryba w wodzie”, Miejski program „Zakodowane Katowice” dla klas 3, Miejski program „Matematyczne Katowice” dla klas 4, Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”, „Wielka Liga Czytelników”, „Razem w klasie”, „Chronimy Dzieci” ;

– praca z uczniem zdolnym – program „Szkoła Najlepszych”, którego organizatorem jest  III LO im. A. Mickiewicza; zainteresowani uczniowie uczestniczą w ciekawych konkursach – wielu zajmuje wysokie lokaty, uczniowie realizują też swoje zainteresowania podczas różnych zajęć pozalekcyjnych;

– FACEBOOK, BLOG „Opowiastki z Osiemnastki” – blog pokazuje na bieżąco życie szkoły i pracę uczniów;

– zajęcia pozalekcyjne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, sekcja wolontariacka, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia sportowe, zajęcia płatne na życzenie rodziców (np. Densiaki, Aikido, szachy, basen, siatkówka);

– Środowiskowy Program Profilaktyczny „Szkoła przyjazna dzieciom” – dodatkowe zajęcia;

– UKS LIDER Katowice – klub biathlonowy w naszej szkole;

– akcje „Lato w mieście”, „Zima w mieście” (1 tydzień z wyżywieniem w zimie, 1 tydzień z wyżywieniem latem);

– Szkoła realizuje projekt UNICEF EDUCATION – zajęcia międzykulturowe o charakterze integracyjnym.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA:

– Szkoła otrzymała w 2023 roku akredytację Erasmus+

W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych. W ramach akredytacji szkoła będzie realizowała projekty aby osiągnąć założone cele.

Erasmus+: cele realizowane w ciągu pięciu lat trwania akredytacji:

– zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji wśród uczniów szkoły;

– zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów;

– promowanie zdrowego stylu życia;

– promocja szkoły;

– promowanie postaw ekologicznych.

Obecnie realizowany jest projekt (01.06.2023 – 31.08.2024) – Erasmus szansą na lepszą jakość

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA:

– stałe dyżury pracowników obsługi przy głównym wejściu do szkoły;

– obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych do placówki;

– przebywanie rodziców dzieci na terenie szkoły ograniczamy do absolutnego minimum;

– mała liczba uczniów w klasach;

– opieka medyczna: opieka stomatologiczna – podpisane porozumienie z gabinetem dentystycznym;

– obiekt jest monitorowany – zwiększenie bezpieczeństwa wokół szkoły i wewnątrz (31 kamer);

– boisko szkolne do dyspozycji uczniów do 17:00; po tej godzinie ogólnodostępne;

– 3 razy w roku szkolnym odbywają się ćwiczenia ewakuacyjne;

– wszyscy pracownicy zespołu przeszkoleni w zakresie udzielania I pomocy;

– ustalone z rodzicami uczniów procedury postępowania z uczniami przewlekle chorymi;

– od lat uczniowie biorą udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować”;

– wiele zostało zrobione, aby standardy higieniczne i warunki nauki były jeszcze lepsze – umywalki w salach lekcyjnych, nowe neutralne oświetlenie ledowe.

POMOC SOCJALNA

– współpraca z MOPS-em  oraz organem prowadzącym szkołę w ramach akcji „Wyprawka szkolna”, „Stypendium szkolne”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.