OFERTA SZKOŁY

 • placówka jednozmianowa;
 • godziny zajęć: od 800 do 1430;
 • świetlica szkolna od 630 do 1700;
 • języki obce: język angielski od pierwszej klasy, język niemiecki w klasie 7 i 8;
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • zajęcia muzyczne (zespół wokalny);
  • zajęcia z logopedą;
  • gazetka szkolna;
  • gimnastyka korekcyjna;
  • zajęcia sportowe w UKS „Lider Katowice” – klub biathlonowy.
 • Opieka medyczna: higienistka (2 razy w tygodniu);
 • Dostęp do Internetu: stałe łącze internetowe i Wi-Fi, z dodatkowymi zabezpieczeniami przed pojawieniem się niewłaściwych treści w Internecie są: filtr internetowy i program antywirusowy.
 • Wyżywienie: działa stołówka szkolna;
 • Obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej i siatkówki o nowej nawierzchni syntetycznej, teren wokół boisk wyłożony kostką – mnóstwo miejsca do zabawy;
 • Rekrutacja: przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły i spoza niego;
 • w szkole działa Środowiskowy Program Profilaktyczny „Szkoła przyjazna dzieciom”(zajęcia również w soboty),
 • co roku organizujemy akcję „Lato w mieście”, „Zima w mieście” (po 2 tygodnie z wyżywieniem w zimie, 1 tydzień latem);
 • obiekt naszej szkoły jest monitorowany – zwiększenie bezpieczeństwa wokół szkoły i wewnątrz (30 kamer);

posiadamy tytuł „Szkoła z klasą”

Możliwość komentowania jest wyłączona.