OFERTA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

– placówka jednozmianowa;

– godziny zajęć: od 7:05 do 15:25;

– rekrutacja: przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły i spoza niego.

BAZA:

– świetlica szkolna od 6:30 do 16:30;

– biblioteka ze swobodnym dostępem do księgozbioru – w 2018 roku zrealizowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (1000 nowych książek);

– pracownia komputerowa: 27 stanowisk – komputery wymienione styczniu 2020 roku;

– dostęp do Internetu: stałe łącze internetowe i Wi-Fi, z dodatkowymi zabezpieczeniami przed pojawieniem się niewłaściwych treści w Internecie są: filtr internetowy i program antywirusowy;

– stołówka szkolna – zrealizowany w 2019 roku projekt „Posiłek w domu i w szkole” (remont jadalni i kuchni);

– obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej i siatkówki o nowej nawierzchni syntetycznej, teren wokół boisk wyłożony kostką – mnóstwo miejsca do zabawy;

– szafka szkolna dla każdego ucznia;

– dziennik elektroniczny;

– 10 tablic interaktywnych;

– 3 ekrany z projektorami;

– profesjonalne nagłośnienie;

– gabinet logopedyczny.

ZAJĘCIA:

– języki obce: język angielski od pierwszej klasy, język niemiecki w klasie 7 i 8;

– zajęcia rozwijające kreatywność (klasy 1-8);

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

– rewalidacja dla uczniów z orzeczeniami;

zajęcia pozalekcyjne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, gazetka szkolna, spotkania z nauką, sekcja wolontariacka, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogoiem, zajęcia sportowe w UKS „Lider Katowice” – klub biathlonowy, zajęcia płatne na życzenie rodziców (np. Densiaki, Aikido, szachy, Igłomania, basen, siatkówka);

– Środowiskowy Program Profilaktyczny „Szkoła przyjazna dzieciom” – dodatkowe zajęcia;

– akcje „Lato w mieście”, „Zima w mieście” (2 tygodnie z wyżywieniem w zimie, 1 tydzień z  wyżywieniem latem).

BEZPIECZEŃSTWO:

– opieka medyczna: higienistka (2 razy w tygodniu), opieka stomatologiczna – podpisane porozumienie z gabinetem dentystycznym;

– obiekt naszej szkoły jest monitorowany – zwiększenie bezpieczeństwa wokół szkoły i wewnątrz (31 kamer).

Możliwość komentowania jest wyłączona.