● OFERTA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

– placówka jednozmianowa;

– godziny zajęć: od 7:05 do 15:25;

– rekrutacja: przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły i spoza niego.

– adres: 40-106 Katowice, ul. Sportowa 29

BAZA SZKOŁY:

– świetlica szkolna od 6:30 do 16:30;

– biblioteka ze swobodnym dostępem do księgozbioru – w 2018 roku zrealizowany „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (1000 nowych książek); zasoby uzupełnione w grudniu 2020 roku o kolejne 80 ciekawych pozycji;

– pracownia komputerowa: 27 stanowisk – komputery wymienione w styczniu 2020 roku;

– dużo pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej, fizyki, chemii, nauk przyrodniczych, matematyki, wychowania fizycznego;

– dostęp do Internetu: stałe łącze internetowe i Wi-Fi, dodatkowe zabezpieczenia przed pojawieniem się niewłaściwych treści w Internecie – filtr internetowy i program antywirusowy;

– stołówka szkolna – zrealizowany w 2019 roku projekt „Posiłek w domu i w szkole” (remont jadalni i kuchni);

– obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni syntetycznej, teren wokół boisk wyłożony kostką – mnóstwo miejsca do zabawy;

– w 2021 roku wykonano boisko do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz dokonano renowacji boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą i rozbudową piłkochwytów;

– w 2022 roku odbędzie się renowacja ostatniego boiska w naszym kompleksie sportowych;

– szafka szkolna dla każdego ucznia;

– dziennik elektroniczny;

– 12 tablic interaktywnych;

– 2 ekrany z projektorami;

– profesjonalne nagłośnienie;

– gabinet logopedyczny;

– gabinet pedagoga i psychologa;

– gabinety do zajęć indywidualnych.

ZAJĘCIA:

– języki obce: język angielski od pierwszej klasy, język niemiecki w klasie 7 i 8;

– zajęcia rozwijające kreatywność (klasy 1-8);

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna (zindywidualizowane ścieżki kształcenia, porady i konsultacje, warsztaty dla uczniów);

– rewalidacja dla uczniów z orzeczeniami;

ciekawe akcje, projekty i warsztaty edukacyjne w każdym roku szkolnym – np.: Wirusoochrona, Ekoeksperymentarium, „Błyskotliwy pierwszak”, Dzień Bezpiecznego Internetu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Asy z naszej klasy, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, „Z profilaktyką na Ty” – ustalono kalendarz szkolnych akcji wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2020/2021, „Piękna Nasza Polska Cała”, „Tydzień dla Ziemi”, „Tydzień Promocji Zdrowia”, „Badacz przyrody”, „Florek w małej strażnicy”, „Ratujemy i uczymy ratować”;

realizujemy programy: Program Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice „Razem Raźniej”, Miejski program nauki pływania dla uczniów klas 3 „Jak ryba w wodzie”, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”, „Wielka Liga Czytelników”;

praca z uczniem zdolnym – w tym roku nasza szkoła została wytypowana i zaproszona do programu „Szkoła Najlepszych”, którego organizatorem jest  III LO im. A. Mickiewicza. Przystąpiło do niej 14 naszych uczniów z klas 6-8; dodatkowo zainteresowanym uczniom proponujemy ciekawe konkursy – wielu zajmuje wysokie lokaty;

BLOG „Opowiastki z Osiemnastki” – blog pokazuje na bieżąco życie szkoły i pracę uczniów;

– zajęcia pozalekcyjne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, gazetka szkolna, , spotkania z nauką, sekcja wolontariacka, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia sportowe w UKS „Lider Katowice” – klub biathlonowy, zajęcia płatne na życzenie rodziców (np. Densiaki, Aikido, szachy, basen, siatkówka);

– Środowiskowy Program Profilaktyczny „Szkoła przyjazna dzieciom” – dodatkowe zajęcia;

UKS LIDER Katowice – klub biathlonowy w naszej szkole;

– akcje „Lato w mieście”, „Zima w mieście” (1 tydzień z wyżywieniem w zimie, 1 tydzień z wyżywieniem latem);

– pomoc socjalna – współpraca z MOPS-em  oraz organem prowadzącym szkołę w ramach akcji „Wyprawka szkolna”, „Stypendium szkolne”.

BEZPIECZEŃSTWO:

– opieka medyczna: higienistka (2 razy w tygodniu), opieka stomatologiczna – podpisane porozumienie z gabinetem dentystycznym;

– obiekt naszej szkoły jest monitorowany – zwiększenie bezpieczeństwa wokół szkoły i wewnątrz (31 kamer);

– boisko szkolne do dyspozycji uczniów do 17:00; po tej godzinie ogólnodostępne;

– 3 razy w roku szkolnym odbywają się ćwiczenia w ewakuacji;

– wszyscy pracownicy zespołu przeszkoleni w zakresie udzielania I pomocy;

– ustalone z rodzicami uczniów procedury postępowania z uczniami przewlekle chorymi;

– od lat uczniowie biorą udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować”;

– szkoła jest zamykana na klucz.

Możliwość komentowania jest wyłączona.