HISTORIA SZKOŁY

Historia Naszej Szkoły

Dnia 1 czerwca 1827r. ksiądz Józef Beder zwrócił się do władz rejencji opolskiej o zgodę na założenie szkoły w Dębie. Zamysł budowy szkoły został zaakceptowany. Drewniany budynek zlokalizowany przy ulicy Chorzowskiej 153 był gotowy 1 stycznia 1828r. – taki jest początek Szkoły nr 1, której jesteśmy spadkobiercami.
Pierwsze dane dotyczące liczby uczniów uczęszczających do szkoły pochodzą z 1834r. Uczyło się w niej wówczas 117 dzieci, ale już w 1856r. ich liczba wzrosła do 256. Budynek powiększono, a później w miejscu starego powstał nowy, murowany, jednopiętrowy. Jego fundatorami byli właściciele hut „Agnieszka”, „Baildon” oraz Gwarectwo „Waterloo”.
Budynek niniejszy z przeznaczeniem na szkołę został wybudowany w roku 1913. Jednak w związku z zaplanowaną działalnością wojenną, Niemcy postanowili zrezygnować z pierwotnych planów i przeznaczyli budynek na szpital wojskowy, który funkcjonował do czerwca 1922r.
Na skutek aktywnej działalności powstańców śląskich oraz dzięki wynikom plebiscytu teren przydzielono Polsce, szpital zlikwidowano, a budynek oddano władzom szkolnym. Z dniem 1 października 1922r. szkoła wznowiła swoją działalność. Od tej chwili minęło właśnie 85 lat.
Rok 1924 był szczególnie ważny. Wiosną nadano szkole imię wielkiego działacza narodowego – Karola Miarki, podkreślając polskie i zarazem śląskie tradycje. 15 października 1924r. gmina Dąb została włączona do Katowic jako dzielnica.
W roku 1932 zmieniono numer szkoły 1 w Dębie, na 18 w Katowicach.
Niejeden więc starzyk, patrząc na tę szkołę, wspomina swoje młode lata, jak sylabizował w niej pierwsze wyrazy, hasał po boisku, jak dziadek szedł do powstania, a ojciec na wojnę… Chodził więc do tej szkoły pradziadek, dziadek, ojciec, chodzi wnuk.

 Szkoła przywołuje również wspomnienia harcerskie. Do dziś wielu starszych mieszkańców Dębu czerpie swoje najpiękniejsze wspomnienia z przynależności do drużyn harcerskich, z obozów organizowanych w ciekawych zakątkach Polski, z patriotycznych wzruszeń wyniesionych z harcerskich imprez i uroczystości.
Szkoła zawsze była przyjazna środowisku. Cieszyła się szacunkiem rodziców i uczniów. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy Dębu wraz z Towarzystwem jego Miłośników okazują zrozumienie dla potrzeb szkoły, która żywo uczestniczy w życiu dzielnicy, organizując liczne imprezy…
Od 1 stycznia 1993r. szkoła ma status szkoły miejskiej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ bez pomocy miasta nie moglibyśmy sami uporać się z wieloma problemami.
W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Katowice z dnia 26 maja 1997r. z dniem 1 lipca szkoła została wyłączona z administracyjnej i finansowo – księgowej obsługi Zespołu Szkół Miejskich, od tego dnia szkoła prowadzi gospodarkę finansowo – księgową jako jednostka budżetowa samofinansująca.
W związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego Szkoła Podstawowa nr 18 z dniem 1 września 1999 roku stała się sześcioletnią szkołą podstawową.
Decyzją Rady Miejskiej Katowice z dnia 1 września 2007 roku Szkoła Podstawowa nr 18 i Miejskie Przedszkole nr 24 zostały połączone w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Katowicach i tym sposobem po 180 latach wróciliśmy do numeru 1 i mamy nadzieję, że historia dopisze wiele ważnych i ciekawych faktów w jego dzieje.

Możliwość komentowania jest wyłączona.