Bezpieczne ferie

“BEZPIECZNE FERIE 2017”
Całodobowa Linia Interwencyjna:
32 20 77 077
Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

 Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, a także o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji. Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany im na najbliższych zebraniach.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
 • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
 • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

„Bezpieczne ferie”

Przed nami dwa tygodnie zasłużonego wypoczynku. Aby ten czas upłynął wszystkim
w miłej, zimowej atmosferze, pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas zabaw na śniegu i lodzie.

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole obchodziliśmy „tydzień bezpieczeństwa”, którego celem było utrwalenie wiedzy i umiejętności uczniów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Uczniowie klas I-III wykonywali prace plastyczne, a także aktywnie brali udział w rywalizacji klas młodszych w szkolnym konkursie czytelniczym, którego zwycięzcą została klasa III a. Gratulujemy! Wychowawcy świetlicy szkolnej przygotowali dla swoich podopiecznych zajęcia tematyczne, podczas których omówione zostały zasady bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy. Uczniowie klas IV-VI wykonywali plakaty oraz prezentacje multimedialne, a chętni uczniowie wcielili się w rolę nauczycieli i poprowadzili zajęcia, związane z tematyką bezpieczeństwa, dla swoich kolegów podczas godzin wychowawczych. Ponadto dnia 12 stycznia gościliśmy w naszej szkole dzielnicowego z KP II w `Katowicach, pana Piotra Marcinowskiego, który przeprowadził w klasach pogadanki z uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w czasie zimowych zabaw oraz w kontakcie z obcymi osobami.                                                                                                  Jeszcze raz bardzo dziękujemy Panu Policjantowi i zapraszamy do nas ponownieJ Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do udziału w konkursie: „Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo”, promującym bezpieczne zachowania w czasie wolnym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w podziałem na dwie grupy wiekowe:

 1. Kl. I – III
 2. Kl. IV – VI

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 30 stycznia 2017 dostarczyć wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie, format A4, technika dowolna, która ma przestawiać sytuację, w której uczeń korzysta z numeru alarmowego w celu uzyskania pomocy specjalisty (112, 997, 998, 999, 985). Praca powinna zawierać wybrany numer alarmowy oraz wizerunek maskotki policyjnej „Sznupka”. Na górze zawierać ma tytuł – dokończenie zdania: „Przyjaciel Sznupka…” odpowiadający wybranej sytuacji.

Praca konkursowa uczniów klas IV –VI dodatkowo powinna zawierać krótką treść zgłoszenia telefonicznego (co, gdzie się stało, komu i jaka pomoc jest potrzebna) adekwatną do przedstawionej sytuacji.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna oraz metryczkę (załączniki do regulaminu).

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

BARDZO ZŁY STAN JAKOŚCI POWIETRZA!

Przekroczenie średniodobowej wartości progowej 300 µg/m3 dla pyłu PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Bardzo zły stan powietrza na terenie miasta Katowice obowiązuje do odwołania.

Aktualny stan powietrza: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Prognoza: http://spjp.katowice.pios.gov.pl/

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.
Data wystąpienia 10.01.2017
Obszar całe województwo śląskie
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 10.01.2017 r. (wtorek)jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (lokalnie również dwutlenku siarki) będzie bardzo zła; w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3); w północnej części województwa jakość powietrza będziezła.

W dniu 11.01.2017 r. (środa)jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz w środkowej części województwa, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3); lokalnie w południowej części województwa jakość powietrza będzie zła;jedynie w północnej części województwa jakość powietrza będzieumiarkowana.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
 • wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,
 • nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
 • rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 10.01.2017
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrzaZakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach – prognoza jakości powietrza na kolejną dobę
Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja powiadomienia http://www.katowice.wios.gov.pl

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

„Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji” – zajęcia dla uczniów katowickich szkół.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. K. Miarki w Katowicach w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 uczestniczy w projekcie „Wędrówki

szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich

szkół.

W szkole będą prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla

uczniów klas 4-6 z języka angielskiego, matematyki i przyrody

(innych zajęć proszę nie zaznaczać). Zachęcamy do szybkiego

składania dokumentów rekrutacyjnych (do 05.01.2017r.)

w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

Katowice, 28 grudnia 2016 r.

Szanowni Darczyńcy!

            W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach zwracamy się do wszystkich ludzi wrażliwego serca, życzliwych sponsorów i darczyńców dobrej woli o pomoc dla Mamy naszego ucznia, mieszkanki osiedla Dąb – pani Małgorzaty Kaczmarczyk.

Pani Kaczmarczyk od dwóch lat zmaga się z ciężką chorobą – gwieździakiemanaplastycznym III stopnia, inaczej zwanym glejakiem mózgu. Diagnoza została postawiona w marcu 2014 roku. Wówczas pani Kaczmarczyk przeszła udaną operację pozwalającą na całkowite usuniecie guza. Cztery dni później pacjentka powróciła na stół operacyjny z powodu powikłań, które jednak udało się opanować. Zastosowanie terapii uzupełniającej w postaci chemioterapii i radioterapii pozwoliło na dwuletnie „uśpienie” choroby. Kontrolna tomografia komputerowa wykonana w październiku 2016 r. wykazała wznowę nowotworu. 6 grudnia 2016 r. pani Małgorzata przeszła kolejną operację. Obecnie czeka na wynik badania histopatologicznego.

Brak skuteczności metod konwencjonalnych zmusza pacjentkę do skorzystania
z  leczenia alternatywnego – wspomagającego dotychczasową terapię. Miesięczny koszt zakupu nowych leków wynosi 12 tys. złotych, a wartość całego leczenia to suma rzędu 300 tys. złotych. Kwoty te znacznie przekraczają możliwości finansowe pięcioosobowej rodziny, która utrzymuje się z skromnej renty chorej i niskiej pensji jej męża.

Pani Małgorzata jest 35-letnią  matką trójki dzieci: 13-letniego Iwa, 8-letniego Aleksa oraz 4-letniej Lenki. Dzieci bardzo przeżywają chorobę swojej mamy. Dodatkowy stres powoduje lęk przed brakiem pieniędzy na leczenie oraz walka z czasem. Rodzina potrzebuje wsparcia ludzi wrażliwych, którym leży na sercu jej los, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc. Pragniemy prosić o wsparcie adekwatne do Państwa możliwości. Nie dopuśćmy do tego, by brak pieniędzy był przeszkodą na drodze do wyzdrowienia. Wierzymy, że nie pozostaną Państwo obojętni wobec rodzinnego dramatu i dzięki udzielonej pomocy dadzą Państwo dzieciom nadzieję na pokonanie choroby przez ich mamę. Poniżej zamieszczamy linki do zbiórki:

https://mojmikolow.pl/i,pomozmy-mikolowiance-wygrac-z-glejakiem,200274,832855.html

https://zrzutka.pl/pomoz-mi-zabic-glejaka-zanim-on-zrobi-to-pierwszy

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Społeczność szkolna
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.
Data wystąpienia 30.12.2016
Obszar aglomeracja górnośląska i rybnicko-jastrzębska,  powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 30.12.2016 r. (piątek) w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w powiecie żywieckim oraz w części środkowej województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła;w Bielsku-Białej i w pozostałej części południowej województwa (powiaty: bielski, cieszyński)jakość powietrza będzie zła.

W dniu 31.12.2016 r. (sobota)jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej i w środkowej części województwa oraz w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie bardzo zła;w Częstochowie jakość powietrza będziedostateczna;w północnej i lokalnie w południowej części województwa jakość powietrza będzieumiarkowana.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
 • wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,
 • nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
 • rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 30.12.2016
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrzaZakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach – prognoza jakości powietrza na kolejną dobę
Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja powiadomienia http://www.katowice.wios.gov.pl

 Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

 

 

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe

Opublikowano aktualnosci | Komentowanie nie jest możliwe