AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PRZYNIOSŁA EFEKTY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach stał się partnerem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” z siedzibą w Pszczynie, ul. Stefana Batorego 26, co umożliwia przekazanie 1% podatku na wsparcie działań naszej szkoły. Akcja „1% dla mojej szkoły” przyniosła efekty w postaci 2066,31 na cele statutowe szkoły. Tyle, dzięki rodzicom i sojusznikom szkoły, zgromadzono na koncie. Dziękujemy bardzo!

Za zgromadzone na koncie środki szkoła zakupiła 5 kamer internetowych na statywach, które są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w procesie nauczania na odległość. Wydano na ten cel 1810zł.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PRZYNIOSŁA EFEKTY została wyłączona

PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODYCH PASJONATÓW NAUKI

Warto zajrzeć: https://adamed.prowly.com/116452-mlodzi-naukowcy-aktywni-mimo-pandemii-spotkaj-sie-z-nimi-online

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODYCH PASJONATÓW NAUKI została wyłączona

PODZIĘKOWANIE SZKOŁA DO HYMNU 2020

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania PODZIĘKOWANIE SZKOŁA DO HYMNU 2020 została wyłączona

ODWOŁANE STACJONARNE KONSULTACJE Z RODZICAMI

Nie odbędą się planowane na 18.11.2020r. stacjonarne konsultacje z rodzicami. Analiza zapotrzebowania na spotkania na terenie szkoły wykazała, że nie ma takiej konieczności. Niektórzy rodzice skontaktują się z nauczycielem za pomocą dostępnych środków komunikacji w umówionym terminie.
Pedagog szkolny będzie dostępny 18.11.2020 roku w godzinach 16:00 – 18:00 pod telefonem: 515 322 647
Psycholog szkolny 18.11.2020 roku będzie dostępny w szkole w godzinach od 15:00 do 16:30.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ODWOŁANE STACJONARNE KONSULTACJE Z RODZICAMI została wyłączona

SZKOŁA DO HYMNU 2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach przystępuje do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

„Mazurek Dąbrowskiego” odśpiewamy we wtorek 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie przez komunikatory internetowe on-line.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania SZKOŁA DO HYMNU 2020 została wyłączona

WEŹ NIE SMOGUJ, WEŹ ODDYCHAJ!

Zachęcamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/2glykEwh7HI

Zapraszamy do obejrzenia e-booka: https://www.tauron-cieplo.pl/wez-nie-smoguj

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania WEŹ NIE SMOGUJ, WEŹ ODDYCHAJ! została wyłączona

ZASADY KONSULTACJI Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI

 1. Konsultacje odbywają się wg harmonogramu ustalonego na podstawie potrzeb rodziców /opiekunów i nauczycieli.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również konsultację zdalną z nauczycielem za pomocą  dostępnych środków komunikacji.
 3. Na konsultacje stacjonarne przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Nie zaleca się przychodzenia do szkoły osobom przewlekle chorym, które narażone są na ostry przebieg wirusa covid19.
 5. Warunkiem przyjęcia rodzica/opiekuna na konsultację jest wynik pomiaru temperatury ciała wynoszący nie więcej niż 38 stopni (pomiar dokonywany w szkole).
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno rodzicowi / opiekunowi przyjść do szkoły.
 7. Komunikacja  z rodzicami/opiekunami ucznia, przebiega w sposób szybki i niezbędny.
 8. Podczas konsultacji należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny min. 2m).
 9. Po skończonej konsultacji krzesło i ławka jest myta lub dezynfekowana. Następny rodzic zajmuje inne miejsce w sali, aby pracownik obsługi mógł umyć poprzednio zajmowane stanowisko.
 10. Rodzic/opiekun prawny podczas konsultacji korzysta z własnych przyborów (np. długopis, kartka itp.)
 11. Sale lekcyjne, w których odbywają się konsultacje, są cały czas wietrzone.
 12. Powierzchnie najczęściej dotykane są na bieżąco dezynfekowane przez pracowników obsługi.
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY KONSULTACJI Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI została wyłączona

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI 21.10.2020r.

data klasa/przedmiot sala godzina nauczyciel
21.10.20 2a 5 16:30-18:30 M. Grychtoł
20.10.20 3a 7 16:30-18:30 A. Słomian
21.10.20 3b 7 16:00-18:00 M. Michałkiewicz-Gębura
21.10.20 4a/j. pol. św 16:30-17:30 I. Kobiałka
21.10.20 6a/mat. 15 16:30-18:00 Tomaszkiewicz
21.10.20 6b/j. pol/zrk 21 16:30-18:00 K. Dyja
21.10.20 7a/w-f 22 16:30-17:30 D. Bonarski
21.10.20 7b/j. ang. 11 16:30-17:30 J. E. Bryk-Cieplok
21.10.20 8a/j. pol. 20 16:30-17:30 M. Jacenik
21.10.20 8b/j. ang. 12 16:30-17:30 Kawczyńska
21.10.20 mat./inf. 16 16:30-17:30 J. Suchanek
21.10.20 chemia 8 16:30-17:30 J. Bugla
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI 21.10.2020r. została wyłączona

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 została wyłączona

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŻÓŁTEJ/ CZERWONEJ

 1. Stanowczo ogranicza się do niezbędnego minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich (rodzice, opiekunowie, osoby dorosłe) na terenie szkoły.
 2. W przypadku niemożności zachowania właściwego dystansu 2m na boisku szkolnym wprowadza się obowiązek  stosowania osłony ust i nosa.
 3. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety, inne pomieszczenia pracownicze).
 4. Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali (z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego).
 5. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.
 6. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 7. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym rodzicom/opiekunom i osobom dorosłym, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C osobę obowiązuje zakaz wstępu do szkoły.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Ogranicza się wyjścia grupowe do niezbędnego minimum.
 10. Wprowadza się zakaz wycieczek szkolnych.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się w miarę możliwości na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły i w parku.
 12. Wychowawca klasy informuje rodziców uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnienia kontaktu ze szkołą na ten czas.
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŻÓŁTEJ/ CZERWONEJ została wyłączona