ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Czytaj dalej

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO została wyłączona

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY

Czytaj dalej

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY została wyłączona

ZASADY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

Czytaj dalej

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI została wyłączona

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY została wyłączona

INFORMACJA O KWARANTANNIE

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

Czytaj dalej
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania INFORMACJA O KWARANTANNIE została wyłączona

NIE POSYŁAJ DO SZKOŁY CHOREGO DZIECKA

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

Czytaj dalej
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania NIE POSYŁAJ DO SZKOŁY CHOREGO DZIECKA została wyłączona

JAK NAJWIĘCEJ CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego[1] niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach. 

Czytaj dalej
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania JAK NAJWIĘCEJ CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU została wyłączona

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS POSIŁKU

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.

Czytaj dalej
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS POSIŁKU została wyłączona

BEZPIECZEŃSTWO POZA SZKOŁĄ

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują
przed lekcjami i po nich

Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania BEZPIECZEŃSTWO POZA SZKOŁĄ została wyłączona

ZBĘDNE RZECZY W PLECAKU

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.

Czytaj dalej
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZBĘDNE RZECZY W PLECAKU została wyłączona