WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH została wyłączona

AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PODSUMOWANIE (2018 – 2019)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach stał się partnerem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” z siedzibą w Pszczynie, ul. Stefana Batorego 26, co umożliwia przekazanie 1% podatku na wsparcie działań naszej szkoły. Akcja „1% dla mojej szkoły” przyniosła efekty w postaci 3165,03 na cele statutowe szkoły. Tyle, dzięki rodzicom i sojusznikom szkoły, zgromadzono na koncie. Dziękujemy bardzo!

Za zgromadzone na koncie środki szkoła zakupiła 5 kamer internetowych na statywach, które są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w procesie nauczania na odległość. Wydano na ten cel 1810zł.

Zakupiono również komputer do obsługi biblioteki szkolnej za 1355zł.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PODSUMOWANIE (2018 – 2019) została wyłączona

ŚLĄSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach jest uczestnikiem projektu ŚLĄSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ

Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Oś priorytetowa II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji/ Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 218 587,71 zł. Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Brak wkładu własnego.

Lider projektu: Miasto Katowice

Realizatorzy:

– Szkoła Podstawowa Nr 33 z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach;

– III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

– Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach
Partnerzy:

– Uniwersytet Śląski w Katowicach

– Niepubliczna Placówka Doskonalenie Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie.

PrezentacjaOpublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ŚLĄSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ została wyłączona

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które przyszło nam obchodzić w trudnym czasie,
pragniemy złożyć Państwu życzenia
wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Niech Nowonarodzony Pan przyniesie nadzieję na lepsze jutro i błogosławi każdy dzień życia.
Życzymy, by nadchodzący 2021 rok
przyniósł wiele powodów do radości

zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym
oraz by było nam wszystkim dane powrócić do długo wyczekiwanej normalności.

Wesołych Świąt i szczęśliwego 2021 roku

życzą

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania została wyłączona

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA


W dniu 2.10.2020 obchodziliśmy w naszej szkole ŚDTM. W tym roku w akcji wzięło udział 5242 szkół z całego świata, w tym 4985 z Polski. Dzieci brały udział w konkursach w poszczególnych grupach wiekowych, grach i zabawach kreatywnych. W szkole działał Patrol Egzaminacyjny, którego zadaniem było sprawdzenie wiedzy rachunkowej osób w każdym wieku, również rodziców. Wszyscy wypadli znakomicie. Uczniowie z najmłodszych klas przygotowali piękne trójwymiarowe sówki, które zdobią szkolną gazetkę. Nowością w tym roku była możliwość wzięcia udziału w dodatkowym konkursie matematyczno-logicznym online „Arcymistrz Mnożenia”. Mogli to zrobić również rodzice, dla których specjalna edycja była dedykowana – kilku chętnych wzięło udział. Dziękujemy za przyłączenie się do tej akcji!

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA została wyłączona

AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PRZYNIOSŁA EFEKTY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach stał się partnerem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” z siedzibą w Pszczynie, ul. Stefana Batorego 26, co umożliwia przekazanie 1% podatku na wsparcie działań naszej szkoły. Akcja „1% dla mojej szkoły” przyniosła efekty w postaci 2066,31 na cele statutowe szkoły. Tyle, dzięki rodzicom i sojusznikom szkoły, zgromadzono na koncie. Dziękujemy bardzo!

Za zgromadzone na koncie środki szkoła zakupiła 5 kamer internetowych na statywach, które są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w procesie nauczania na odległość. Wydano na ten cel 1810zł.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PRZYNIOSŁA EFEKTY została wyłączona

PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODYCH PASJONATÓW NAUKI

Warto zajrzeć: https://adamed.prowly.com/116452-mlodzi-naukowcy-aktywni-mimo-pandemii-spotkaj-sie-z-nimi-online

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania PROGRAM STYPENDIALNY DLA MŁODYCH PASJONATÓW NAUKI została wyłączona

PODZIĘKOWANIE SZKOŁA DO HYMNU 2020

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania PODZIĘKOWANIE SZKOŁA DO HYMNU 2020 została wyłączona

ODWOŁANE STACJONARNE KONSULTACJE Z RODZICAMI

Nie odbędą się planowane na 18.11.2020r. stacjonarne konsultacje z rodzicami. Analiza zapotrzebowania na spotkania na terenie szkoły wykazała, że nie ma takiej konieczności. Niektórzy rodzice skontaktują się z nauczycielem za pomocą dostępnych środków komunikacji w umówionym terminie.
Pedagog szkolny będzie dostępny 18.11.2020 roku w godzinach 16:00 – 18:00 pod telefonem: 515 322 647
Psycholog szkolny 18.11.2020 roku będzie dostępny w szkole w godzinach od 15:00 do 16:30.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ODWOŁANE STACJONARNE KONSULTACJE Z RODZICAMI została wyłączona

SZKOŁA DO HYMNU 2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach przystępuje do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

„Mazurek Dąbrowskiego” odśpiewamy we wtorek 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie przez komunikatory internetowe on-line.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania SZKOŁA DO HYMNU 2020 została wyłączona