ZAKAZ WSTĘPU NA BOISKO SZKOLNE

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii obowiązuje zakaz wstępu na boisko szkolne i plac zabaw.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZAKAZ WSTĘPU NA BOISKO SZKOLNE została wyłączona

RUSZA REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kilka kluczowych informacji:

– rozpoczęcie rekrutacji wyłącznie w systemie elektronicznym 23 marca 2020 r. o godz. 9:00, zakończenie 3 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00;

– biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o przesłanie skanu lub zdjęć wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami na adres mailowy: sp18@zsp1katowice.dlaedu.pl;

– w wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość przekazania wniosku w formie papierowej wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze szkołą  32 2546 601 lub 515 322 650 w godzinach 9:00 – 13:00;
– elektroniczny formularz – https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News;
regulamin rekrutacji;
– załączniki do regulaminu:
1) Oświadczenie o wielodzietności
2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania
3) Potwierdzenie woli
4) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
5) Oświadczenie o miejscu rozliczania zeznania podatkowego
6) Zgłoszenie do szkoły obwodowej
7) Oświadczenie o wyborze dla kandydata szkoły będącej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania
8) Wniosek do ręcznego wypełnienia

– do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć również podpisany dokument:
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

– podręcznik dla kandydata.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania RUSZA REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021 została wyłączona

SZANOWNI PAŃSTWO.

GIOŚ WYDAŁ POWIADOMIENIE O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU
INFORMOWANIA (100 ΜG/M3) DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU NA
DZIEŃ 18.03.2020 R., W TYM DLA MIASTA KATOWICE.

PCZK KATOWICE

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania została wyłączona

Kontakt ze szkołą

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem zajęć w ZSP1 od 16 do 25 marca 2020 roku proszę o kontaktowanie się ze szkołą przez e-dziennik lub za pomocą poczty elektronicznej: sp18@zsp1katowice.dlaedu.pl. Do dyspozycji są telefony: 32 2546 601 i w wyjątkowych wypadkach 515-322-650. Proszę o pozostawienie dzieci w domu i dopilnowanie, aby wykonały zadania wysłane przez nauczycieli.

Z poważaniem

Witold Kwiecień

Dyr ZSP1

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Kontakt ze szkołą została wyłączona

Urząd Miasta Katowice zamknięty

Szanowni Państwo,

Od 13 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miasta Katowice nie będzie przyjmował mieszkańców: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4013&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Urząd Miasta Katowice zamknięty została wyłączona

Zawieszenie zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z dzisiejszą decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 13 marca 2020 roku w szkołach i przedszkolach odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńcze. Zgodnie z zaleceniem Ministra dziecko można przysłać do szkoły i przedszkola tylko w szczególnych wypadkach. Głównym celem jest ograniczenie ewentualnego przenoszenia koronawirusa. Od 16 do 25 marca 2020 roku zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach będą całkowicie zawieszone.

Dyrektor ZSP1

Witold Kwiecień

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Zawieszenie zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach została wyłączona

Dzień otwarty

Szanowni Państwo,

Dzień otwarty „Szkolne wędrówki” zaplanowany na 18.03.2020r. jest odwołany.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Dzień otwarty została wyłączona

Konsultacje indywidualne z rodzicami

Szanowni Państwo,

Konsultacje indywidualne zaplanowane na 19.03.2020r. są odwołane.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Konsultacje indywidualne z rodzicami została wyłączona

Informacja Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Czytaj dalej
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Informacja Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych została wyłączona

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego została wyłączona