REKRUTACJA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach informuje, że od 10 do 19 maja 2021 roku odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 18. Nabór do klas pierwszych będzie prowadzony w systemie elektronicznym pod adresem:

www.katowice.elemento.pl

Zapraszamy dzieci z rejonu szkoły i spoza niego.


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1

REKRUTACJA 2021

Szanowni Państwo,

Zakończono pierwszy etapu w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022. Powołana komisja dokonała weryfikacji zgłoszeń kandydatów z rejonu szkoły. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych znajduje się na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach, ul. Sportowa 29. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie dostępna 19 kwietnia 2021 roku. Powyższe informacje rodzic znajdzie również w systemie elektronicznym po zalogowaniu się na swoje konto.

Wszystkich niezdecydowanych zapraszamy do zgłoszeń i składania wniosków od 10 do 19 maja 2021r.


POZNAJCIE NAUCZYCIELI KLAS 1-3

Zapraszamy naszych przyszłych uczniów i ich rodziców do obejrzenia krótkiego filmu, który prezentuje nauczycieli klas 1-3, pracujących z dziećmi w naszej szkole.

Z ŻYCIA SZKOŁY: Poznajcie nauczycieli klas 1-3! (opowiastki-z-osiemnastki.blogspot.com)


REKRUTACJA 2021 TRWA – ZŁAM KOD DOSTĘPU

W związku z trwającą rekrutacją do klasy pierwszej przygotowaliśmy grę interaktywną. Zachęcamy przyszłych uczniów i ich rodziców do zabawy! Jesteśmy przekonani, że Wam się spodoba. Wykonując zadania przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły, poczujecie się jak mali i duzi odkrywcy!

Zadanie polega na złamaniu kodu, który prowadzi do zaszyfrowanej wiadomości. Cyfry kodu trzeba zdobyć poprzez wykonanie poszczególnych poleceń. To co, podejmiecie wyzwanie? Zapraszamy i życzymy powodzenia!   Link do gry: https://view.genial.ly/605f31896bd9330d1ecc40a6/interactive-content-wiosenny-escape-room


REKRUTACJA 2021 – ZGŁOSZENIE DZIECKA Z REJONU SZKOŁY, REGULAMIN i INFORMACJE

Zgłoszenie dziecka z rejonu – kliknij link

 Szanowni Rodzice,

Nabór do klas pierwszych, obejmujących zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i spoza rejonu szkoły, w tym roku będzie prowadzony wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem:

 www.katowice.elemento.pl

 Rekrutacja w systemie elektronicznym rozpoczęła się 22 marca 2021r. i trwa do 9 kwietnia 2021r. W tych dniach zgłaszamy kandydatów z rejonu szkoły SP18, który obejmuje: Chorzowską od skrzyżowania z ulicą Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Złotą, Dębowa od 1 do 77 nieparzyste i od 1 do 78 parzyste, Johna Baildona, ks. Karola Żmija, Lipowa, Sportowa, Studzienna, Szpitalna, Wąska, Węglowa, Wiejska, Złota, Źródlana, Akacjowa.

Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą składać wnioski od 10 do 19 maja 2021 roku. W tym terminie kandydaci obwodowi, którzy jeszcze się nie zgłosili mogą zgłaszać się w systemie elektronicznym.

Jeżeli będą Państwo mieli jakieś problemy z rekrutacją elektroniczną, proszę zadzwonić do szkoły: 322546601 lub 515 322 650.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32 2546601) powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy (sp18@zsp1katowice.dlaedu.pl), wskazany przez szkołę podstawową. Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Poniżej zamieszczamy regulamin, który zawiera więcej informacji o terminach i wymaganych dokumentach.

Regulamin rekrutacji SP18-kliknij link
Zał 1 Oświadczenie o rodzeństwie-kliknij link
Zał 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka-kliknij link
Zał 3 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu-kliknij link
Zał 4 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu do 3 km-kliknij link
Zał 5 OŚWIADCZENIE o wielodzietności-kliknij link
Zał 6 Potwierdzenie woli rodziców-kliknij link

Zał 7 Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych-kliknij linkDZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

22 marca rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych. Z myślą o naszych przyszłych uczniach przygotowaliśmy specjalny film. Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole.

 

03.2020

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kilka kluczowych informacji:

– rozpoczęcie rekrutacji wyłącznie w systemie elektronicznym 23 marca 2020 r. o godz. 9:00, zakończenie 3 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00;

– biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o przesłanie skanu lub zdjęć wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami na adres mailowy: sp18@zsp1katowice.dlaedu.pl;

– w wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość przekazania wniosku w formie papierowej wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze szkołą  32 2546 601 lub 515 322 650 w godzinach 9:00 – 13:00;
– elektroniczny formularz – https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News;
regulamin rekrutacji;
– załączniki do regulaminu:
1) Oświadczenie o wielodzietności
2) Oświadczenie o miejscu zamieszkania
3) Potwierdzenie woli
4) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
5) Oświadczenie o miejscu rozliczania zeznania podatkowego
6) Zgłoszenie do szkoły obwodowej
7) Oświadczenie o wyborze dla kandydata szkoły będącej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania
8) Wniosek do ręcznego wypełnienia

– do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć również podpisany dokument:
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

– podręcznik dla kandydata.

02.2020

Szanowni Rodzice,

Od 23 marca 2020 roku będzie obowiązywał nowy regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach. Szczegóły wkrótce zostaną zamieszczone na stronie w zakładce REKRUTACJA. Nabór do klas pierwszych, obejmujących zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i spoza rejonu szkoły, w tym roku będzie prowadzony wyłącznie w systemie elektronicznym.

Rozpoczynamy 23 marca 2020 r. o godz. 9:00 kończymy rekrutację w systemie elektronicznym 3 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00.

Rejon (obwód) SP18 obejmuje: Chorzowska od skrzyżowania z ulicą Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Złotą, Dębowa od 1 do 77 nieparzyste i od 1 do 78 parzyste, Johna Baildona, ks. Karola Żmija, Lipowa, Sportowa, Studzienna, Szpitalna, Wąska, Węglowa, Wiejska, Złota, Źródlana, Akacjowa.

02.2019.REKRUTACJA 2019

Szanowni rodzice,

Od 15 marca 2019 roku obowiązuje nowy regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

Rodzice dzieci z obwodu (rejonu) szkoły składają tylko zgłoszenie. Rejon obejmuje: Chorzowska od skrzyżowania z ulicą Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Złotą, Dębowa od 1 do 77 nieparzyste i od 1 do 78 parzyste, Johna Baildona, ks. Karola Żmija, Lipowa, Sportowa, Studzienna, Szpitalna, Wąska, Węglowa, Wiejska, Złota, Źródlana, Akacjowa.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji SP18
Zał 1 Zgłoszenie uczniów z obwodu do SP18
Zał 2 Wniosek o przyjęcie do SP18
Zał 3 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu
Zał 4 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu do 3 km
Zał 5 OŚWIADCZENIE o wielodzietności
Zał 6 Potwierdzenie woli rodziców

02.2018 REKRUTACJA 2018

Szanowni rodzice,

Od 1 marca 2018 roku obowiązuje nowy regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

Rodzice dzieci z obwodu (rejonu) szkoły składają tylko zgłoszenie.

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek.
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu

Regulamin rekrutacji SP18
Zał 1 Zgłoszenie uczniów z obwodu do SP18
Zał 2 Wniosek o przyjęcie do SP18
Zał 3 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu
Zał 4 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu do 3 km
Zał 5 OŚWIADCZENIE o wielodzietności
Zał 6 Potwierdzenie woli rodziców

04.2017 REKRUTACJA 2017

Szanowni rodzice,

Rodzice dzieci z obwodu (rejonu) szkoły składają tylko zgłoszenie.
Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu

Regulamin rekrutacji SP18
Zał 1 Zgłoszenie uczniów z obwodu do SP18
Zał 2 Wniosek o przyjęcie do SP18
Zał 3 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu
Zał 4 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu do 3 km
Zał 5 OŚWIADCZENIE o wielodzietności
Zał 6 Potwierdzenie woli rodziców

03.2016 Oferta dla 6 i 7 latka

02.2016 Szanowni rodzice,

Od 8 lutego 2016 roku obowiązuje nowy regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach.
Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej w regulaminie.
Rodzice dzieci z obwodu (rejonu) szkoły składają tylko zgłoszenie.
Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu

Regulamin rekrutacji SP18
Zał 1 Zgłoszenie uczniów z obwodu do SP18
Zał 2 Wniosek o przyjęcie do SP18
Zał 3 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu
Zał 4 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu do 3 km
Zał 5 OŚWIADCZENIE o wielodzietności
Zał 6 Potwierdzenie woli rodziców

03.2015 REKRUTACJA DO SZKOŁY 

Szanowni rodzice,

Od 4 marca 2015 roku obowiązuje nowy regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach.
Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej w regulaminie.
Rodzice dzieci z obwodu (rejonu) szkoły składają tylko zgłoszenie.
Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają wniosek.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu

Regulamin rekrutacji SP18
Zał 1 Zgłoszenie uczniów z obwodu do SP18
Zał 2 Wniosek o przyjęcie do SP18
Zał 3 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu
Zał 4 OŚWIADCZENIE o realizacji przygotowania przedszkolnego w obwodzie szkoły
Zał 5 OŚWIADCZENIE rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać
Zał 6 OŚWIADCZENIE rodzice pracują w dzielnicy
Zał 7 OŚWIADCZENIE opieka krewnych
Zał 8 OŚWIADCZENIE absolwent szkoły
Zał 9 Potwierdzenie woli rodziców

02.2014 NOWE ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY

Regulamin rekrutacji SP18
Zał 1 Zgłoszenie uczniów z obwodu do SP18
Zał 2 Wniosek o przyjęcie do SP18
Zał 3 OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu
Zał 4 OŚWIADCZENIE o realizacji przygotowania przedszkolnego w obwodzie szkoły
Zał 5 OŚWIADCZENIE rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać
Zał 6 OŚWIADCZENIE rodzice pracują w dzielnicy
Zał 7 OŚWIADCZENIE opieka krewnych
Zał 8 OŚWIADCZENIE absolwent szkoły
Zał 9 Potwierdzenie woli rodziców
Zał 10 oświadczenie o realizacji przygotowania przedszkolnego w innym przedszkolu

Możliwość komentowania jest wyłączona.