POMOC INSTYTUCJI

Zasoby profilaktyczne szkoły w środowisku lokalnym:

 Instytucje w sprawie nagłej interwencji:

 • II Komisariat Policji, ul. Iłłakowiczówny 2, Zespół ds. nieletnich: 200-36-94; centrala: 258-82-31
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowackiego 33/5, tel. 253-63-76
 • Komenda Wojewódzka Policji- Zespół ds. Nieletnich, ul. Lompy 19, tel.: 200-36-94
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, ul. Rataja 14, tel.: 254-23-12

     Instytucje świadczące pomoc w środowisku lokalnym:

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Sokolska 26, tel.: 259-95-86
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna- Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny ds.        Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dla ofiar przemocy), ul. Okrzei 4, tel.: 258-35-12
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, tel.: 25-00-87
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c, tel.: 250-50-15
 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, ul. Morcinka 19a, tel. 259-95-07
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS-u, ul. Mikołowska 13a, tel.: 251-15-99; telefon zaufania: 257-14-82
 • Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, Świetlica Środowiskowa św. Jacka, ul. Dębowa 23, tel.: 355-51-90
 • Komenda Wojewódzka Policji, ul. Lompy 19, tel.: 0-800-222-315
 • Sąd Rejonowy- Wydział IV Rodzinny i Nieletnich, ul. Warszawska 45
 • Komenda Straży Miejskiej, ul. Młyńska 9

Telefony interwencyjne (całodobowe): 258-82-75; 259-33-29; 606-414-011

Całodobowy tel. alarmowy: 986

 • Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, ul. Powstańców 21, tel.: 256-23-01
 • Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jana i Pawła Męczenników, ul. Chorzowska 160, tel.: 254-70-28

Możliwość komentowania jest wyłączona.