RADA RODZICÓW – SP 18

Kontakt z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18

przez e-dziennik: uonetplus.vulcan.net.pl/katowice/Start.mvc/Index


Szanowni Rodzice,

Z początkiem nowego roku szkolnego 2020/ 2021, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na komitet rodzicielski. Zebrane środki pozwolą m.in. na zakup nowoczesnych środków dydaktycznych, nagród książkowych wręczanych dzieciom na zakończenie roku szkolnego lub za udział w konkursach międzyszkolnych, prezentów na zakończenie roku dla klas kończących szkołę, organizację balu w młodszych klasach oraz wyposażenie świetlicy w potrzebne materiały.
Chcielibyśmy równocześnie podziękować Państwu za zeszłoroczne wpłaty na komitet rodzicielski. Pozwoliły one na wyposażenie szkoły w komputery wyposażone w system operacyjny Windows 10 i nabycie nagród dla dzieci. Składka na komitet rodzicielski jest dobrowolna. Wynosi 100 zł na rok szkolny. Może być wpłacana w ratach. Będziemy bardzo wdzięczni za uiszczenie wpłat do końca marca 2021r.

Płatności można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców, ważne, aby w tytule wskazać imię i nazwisko dziecka, klasę

Odbiorca: Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Katowicach
Nr konta: 25 1440 1172 0000 0000 1445 0505
Bank: PKO BP Oddział w Katowicach
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, klasa

Liczymy na Państwa wsparcie i wyrozumiałość. Mile widziane wyższe wpłaty.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.