ZASADY KONSULTACJI Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI

 1. Konsultacje odbywają się wg harmonogramu ustalonego na podstawie potrzeb rodziców /opiekunów i nauczycieli.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również konsultację zdalną z nauczycielem za pomocą  dostępnych środków komunikacji.
 3. Na konsultacje stacjonarne przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Nie zaleca się przychodzenia do szkoły osobom przewlekle chorym, które narażone są na ostry przebieg wirusa covid19.
 5. Warunkiem przyjęcia rodzica/opiekuna na konsultację jest wynik pomiaru temperatury ciała wynoszący nie więcej niż 38 stopni (pomiar dokonywany w szkole).
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno rodzicowi / opiekunowi przyjść do szkoły.
 7. Komunikacja  z rodzicami/opiekunami ucznia, przebiega w sposób szybki i niezbędny.
 8. Podczas konsultacji należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny min. 2m).
 9. Po skończonej konsultacji krzesło i ławka jest myta lub dezynfekowana. Następny rodzic zajmuje inne miejsce w sali, aby pracownik obsługi mógł umyć poprzednio zajmowane stanowisko.
 10. Rodzic/opiekun prawny podczas konsultacji korzysta z własnych przyborów (np. długopis, kartka itp.)
 11. Sale lekcyjne, w których odbywają się konsultacje, są cały czas wietrzone.
 12. Powierzchnie najczęściej dotykane są na bieżąco dezynfekowane przez pracowników obsługi.
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY KONSULTACJI Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI została wyłączona

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI 21.10.2020r.

data klasa/przedmiot sala godzina nauczyciel
21.10.20 2a 5 16:30-18:30 M. Grychtoł
20.10.20 3a 7 16:30-18:30 A. Słomian
21.10.20 3b 7 16:00-18:00 M. Michałkiewicz-Gębura
21.10.20 4a/j. pol. św 16:30-17:30 I. Kobiałka
21.10.20 6a/mat. 15 16:30-18:00 Tomaszkiewicz
21.10.20 6b/j. pol/zrk 21 16:30-18:00 K. Dyja
21.10.20 7a/w-f 22 16:30-17:30 D. Bonarski
21.10.20 7b/j. ang. 11 16:30-17:30 J. E. Bryk-Cieplok
21.10.20 8a/j. pol. 20 16:30-17:30 M. Jacenik
21.10.20 8b/j. ang. 12 16:30-17:30 Kawczyńska
21.10.20 mat./inf. 16 16:30-17:30 J. Suchanek
21.10.20 chemia 8 16:30-17:30 J. Bugla
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI 21.10.2020r. została wyłączona

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 została wyłączona

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŻÓŁTEJ/ CZERWONEJ

 1. Stanowczo ogranicza się do niezbędnego minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich (rodzice, opiekunowie, osoby dorosłe) na terenie szkoły.
 2. W przypadku niemożności zachowania właściwego dystansu 2m na boisku szkolnym wprowadza się obowiązek  stosowania osłony ust i nosa.
 3. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety, inne pomieszczenia pracownicze).
 4. Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali (z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego).
 5. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.
 6. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 7. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym rodzicom/opiekunom i osobom dorosłym, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C osobę obowiązuje zakaz wstępu do szkoły.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Ogranicza się wyjścia grupowe do niezbędnego minimum.
 10. Wprowadza się zakaz wycieczek szkolnych.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się w miarę możliwości na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły i w parku.
 12. Wychowawca klasy informuje rodziców uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnienia kontaktu ze szkołą na ten czas.
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŻÓŁTEJ/ CZERWONEJ została wyłączona

ZAKUP POZYCJI KSIĄŻKOWYCH DO BIBLIOTEKI

Szanowni Państwo,

Rada Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb przekazała pochodzącą z rezerwy kwotę 1500 zł na zakup pozycji książkowych do biblioteki szkolnej ZSP 1 w Katowicach. Jest to ogromny wkład w rozwój czytelnictwa w naszej szkole. Dzięki przekazanym środkom udało się wzbogacić księgozbiór biblioteki o następujące pozycje:

1. J.Christa, „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”  –  8  szt.

2. R.Kipling, „Księga dżungli”  –  8 szt.

3. J.R.R.Tolkien, „Hobbit czyli tam i z powrotem” –  8 szt.

4. R.Kosik, „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” –  8 szt.

5. E.Niziurski, „Sposób na Alcybiadesa”  –   8 szt.

6. G.Kasdepke, „Detektyw Pozytywka” –  8 szt.

7. G.Kasdepke, „Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu”  –   8 sz.

8. Ł. Wierzbicki, „Afryka Kazika”  –   3 szt.

9. A.Cz.Centkiewicz, „Zaczarowana zagroda”  –  5 szt.                    

10. R.Pisarski , „O psie, który jeździł koleją”  –  5 szt.

11. J.Bednarek, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”   –  5 szt.

12. H.Lofting, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”  –  5 szt.

13 H.Sienkiewicz, „W pustyni i w puszczy”  –  5 szt.

14. H.Sienkiewicz, „Latarnik” –  5 szt.

15. A.Lindgren, „Dzieci z Bullerbyn”  –  5 szt.

16. R.Kosik,  „Felix, Net i Nika oraz Orbitalny Spisek”  –  1 szt.

17. R.Kosik,  „Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka”  –   1 szt.

18. R.Kosik,  „Felix, Net i Nika oraz Bunt Maszyn”  –  1 szt.

Decyzję o wyborze zakupionej literatury pomogli podjąć m.in. uczniowie naszej szkoły, dlatego też w imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie Radzie Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb za przekazane fundusze. Cieszymy się z tak owocnej – długoletniej już – współpracy z naszą szkołą i wyrażamy ogromne uznanie dla Państwa hojności.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZAKUP POZYCJI KSIĄŻKOWYCH DO BIBLIOTEKI została wyłączona

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020 została wyłączona

2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Klasa 8a zaprasza nauczycieli i uczniów do włączenia się w szkolne obchody Dnia bez Przemocy

 1. Zachęcamy nauczycieli do przeprowadzenia pogadanki
  na podstawie:

  tematycznej prezentacji;
  ulotek informacyjnych;
  filmiku nakręconego przez uczniów klasy 8a 😊
 2. Uczniów klas 1-3 zapraszamy w dniu 2 października
  do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają drobne upominki 😊
 3. Uczniów klas 1-8 zachęcamy do zapoznania się
  z tematycznymi materiałami, które będą rozwieszone
  na korytarzach!

Zachęcamy, by tego dnia mieć coś niebieskiego, by pokazać solidarność z ofiarami przemocy!!!
Każdy uczeń otrzyma wówczas okolicznościową naklejkę!

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!! 😊

WSPÓLNIE POWIEDZMY GŁOŚNE

STOP PRZEMOCY!

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania 2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy została wyłączona

ZASADY ORGANIZACJI SPORTOWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Czytaj dalej

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY ORGANIZACJI SPORTOWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH została wyłączona

DODATKOWE ZASADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Dodatkowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr  1 w Katowicach.

1.    Przed wejściem na stołówkę należy umyć ręce, następnie założyć osłonę ust i nosa zdezynfekować ręce.

2.    Spożywanie posiłku odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.

3.    Uczeń spożywa cały obiad podczas jednej tury obiadowej.

4.    Spożywanie posiłku odbywać się będzie w wyznaczonym  miejscu (kółko naklejone na blacie ). Uczeń siada przy stolę i zdejmuję osłonę ust i nosa.

5.    Sztućce i kompot  będą wydawane bezpośrednio do rąk przez obsługę w okienku.

6.    Zakaz wnoszenia na stołówkę niepotrzebnych  rzeczy.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania DODATKOWE ZASADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ została wyłączona

ZA OBIADY PŁACIMY TYLKO PRZELEWEM

Zgodnie z nowym regulaminem opłaty za posiłki uiszcza się:

a)    na konto bankowe numer konta Banku PKO BP

98 1020 2313 0000 3402 0515 7070.

b)    W tytule przelewu napisać imię nazwisko dziecka, kwotę za ilość obiadów i miesiąc, np. Jan Kowalski, 63zł (21 obiadów), wrzesień

 Opłatę za jednorazowe posiłki należy wnosić z dwudniowym wyprzedzeniem, celem umożliwienia obsłudze stołówki zaplanowania odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZA OBIADY PŁACIMY TYLKO PRZELEWEM została wyłączona