ZAKODOWANE KATOWICE

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU KODOWANIA I PROGRAMOWANIA


Autorski programu dodatkowych zajęć z zakresu kodowania i programowania „Zakodowane Katowice” został opracowany z myślą o uczniu klasy III szkoły podstawowej. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, a także kształtowanie kompetencji społecznych. Prowadzone w ramach programu zajęcia pozwalają rozwijać umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: poprzez doświadczanie i eksperymentowanie co przekłada się również na szybkie zapamiętywanie przyswajanych informacji i umiejętne ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu. Po rocznym pilotażu w sześciu katowickich szkołach podstawowych, program został poddany ewaluacji, a następnie od dnia 1 września 2022 r. wdrożony we wszystkich placówkach edukacyjnych miasta Katowice. Program został opracowany przez nauczycieli matematyki katowickich szkół podstawowych biorących udział w pilotażu, których pracę koordynował Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

Link do programu:

Zakodowane Katowice – autorski program zajęć dodatkowych z zakresu kodowania i programowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.