UNICEF

19 października 2022 r. miasto Katowice wraz z UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc będzie w całości finansowana ze środków UNICEF, a projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Na działania na terenie miasta UNICEF przeznaczył 46 mln zł.

Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach – ochrona dziecka, zdrowie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy. Program zakłada między innymi organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej, doposażenie 13 oddziałów Żłobka Miejskiego, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób, które przeżyły traumę .

Ważnym obszarem realizacji wspólnych projektów jest edukacja. Dzisiaj w katowickich przedszkolach i szkołach uczy się ponad 2,6 tys. młodych Ukraińców. To szczególnie ważny obszar działania, w którym projekty takie jak nauka języka polskiego kierowane są bezpośrednio do uczniów i rodziców z Ukrainy. To również wiele projektów, które mają na celu integrację młodych ludzi i będą tym samym adresowane także do polskich uczniów. 

Realizatorami działań będą Wydział Polityki Społecznej wraz z jednostkami podległymi, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Żłobkiem Miejskim, Wydział Edukacji i Sportu wraz z Centrum Usług Wspólnych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Pałacem Młodzieży i placówkami oświatowymi oraz Wydział Kultury wraz z Miejskimi Domami Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i Instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. Część działań realizowanych będzie również przez organizacje pozarządowe.

źródło: https://www.katowice.eu/

Zadania dla szkoły wyznaczone przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

ZADANIAINFORMACJA O REALIZACJI
Utworzenie w szkole sali do integracji sensorycznej w jednostkach w których uczą się ukraińskie dzieci oraz zakup narzędzi edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w placówkach w których uczą się ukraińscy uczniowie.ZREALIZOWANO W GRUDNIU 2022r.
Zatrudnienie w szkołach, do których uczęszczają ukraińscy uczniowie asystentów kulturowych. ZREALIZOWANO W LUTYM 2023r.
Wycieczki integracyjne dla uczniów.ZREALIZOWANO W II i IV KWARTALE 2023r.

Projekt UNICEF EDUCATION – zajęcia międzykulturowe o charakterze integracyjnym

NAUCZYCIELRODZAJ ZAJĘĆTERMINGODZINAMIEJSCE
Hanna Shpikova / Witold Kwiecień„Kącik kulturowy”II półrocze 2023/2024sala 15
Asystenci kulturowi„Integracja na wesoło”II półrocze 2023/2024

Więcej informacji o naszych zajęciach znajdziesz w zakładce po lewej stronie:

DLA UCZNIÓW — KĄCIK KULTUROWY

DLA UCZNIÓW — INTEGRACJA NA WESOŁO

Możliwość komentowania jest wyłączona.