RATOWNICY CZYTELNICTWA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach bierze udział w programie „Ratownicy Czytelnictwa”. Jest to wspólnota edukatorów-liderów, którzy pracują razem, wspierając się wzajemnie, na rzecz upowszechnienia czytania wśród dzieci. Szkoła realizuje działania w czterech obszarach wyznaczonych przez organizatora: dzieci, nauczyciele, rodzice, współpraca. Zapraszamy do włączania się w organizowane aktywności. Szkolnym koordynatorem działań w ramach programu „Ratownicy Czytelnictwa” jest p. Klaudia Dyja.

Możliwość komentowania jest wyłączona.