RAZEM RAŹNIEJ

ŚWIĘTO PROFILAKTYKI KATOWICE 2021


RAZEM ZAWSZE JEST RAŹNIEJ💪😘

www.zsp1katowice.pl/lv_0_20210613105233.mp4


PRZEGLĄD SPOTÓW PROFILAKTYCZNYCH


RAZEM RAŹNIEJ MAJ 2021


KARTKA Z KALENDARZA

Poszukując inspiracji do kolejnej akcji zerknęliśmy do kalendarza na miesiąc maj. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że w tym miesiącu święto swe obchodzą przedstawiciele różnorodnej profesji.

Ciekawi jesteście jakie są to zawody? 

Zobaczcie sami, co przygotowali przedstawiciele Sekcji Wolontariackiej oraz grupy wsparcia Razem Raźniej.


Projekt „Razem Raźniej”, realizowany jest w ramach działań Programu Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice.

Celem projektu Razem Raźniej jest wsparcie młodzieży podczas pandemii. Odbiorcami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Grupy „Razem Raźniej” realizujątreści wynikające z raportu, który został opublikowany po przeprowadzonym w grudniu badaniu wśród nauczycieli oraz uczniów katowickich szkół. Wśród nich można wymienić: radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z izolacją, pomysły dot. motywacji do pracy, pomysły dot. aktywnej rekreacji, rozwijanie kompetencji w zakresie krytycznego odbioru treści płynących z mediów, promowanie pracy zespołowej, promocja poszukiwania wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego, promocja zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień, rozwijanie kompetencji miękkich: organizacja czasu pracy, odpoczynku, współpracy, komunikacji, nauka planowania, zarządzania czasem, dzielenie się pomysłami na hobby, pasję.

Spotkania w ramach grupy odbywają się raz w tygodniu, formuła bazuje na dobrowolnym udziale chętnych uczniów, którzy pod opieką nauczyciela mogą dzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami w obszarze radzenia sobie z negatywnymi skutkami pandemii.

Koordynator projektu w ZSP 1 – mgr Katarzyna Wojcieszak

Nauczyciele wspierający:, mgr Dariusz Bonarski, mgr Jolanta Bryk-Cieplok, mgr Ewelina Ogonek

Poniżej zamieszczamy materiały z ostatniego szkolenia „Razem Raźniej”.

Masz moc.pdf

Rola rodzica w powrocie do szkoły.pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.