MOTYWACJA DO NAUKI

DRODZY RODZICE!

   Za nami i przed nami czas, w którym Wasze dzieci  nie uczą się w szkole;  ze względów bezpieczeństwa pozostają w domach.  My -nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy nie chcemy by dla uczniów był to czas „wakacji od nauki”. Przyjdzie na to pora za parę miesięcy. Chcemy natomiast, by dzieci nie traciły kontaktu z nauką, by nadal mogły się realizować w roli uczniów, uzupełniając bądź rozszerzając swoją wiedzę. Jest to możliwe w oparciu o materiały przygotowane  przez nauczycieli naszej szkoły, a także materiały szeroko dostępne w Internecie. 

    Proces zdalnego uczenia się będzie wymagał od uczniów dużej dozy samodyscypliny, samodzielności, umiejętności gospodarowania czasem, a także wsparcia ze strony rodziców. Priorytetową rolą rodziców będzie pomoc dziecku w procesie samokształcenia się oraz wzmacnianie jego motywacji. Motywacja ma tu szczególne znaczenie, bo jest siłą pobudzającą dziecko do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań. Jest też jednym z najważniejszych czynników warunkujących sukces szkolny.

    Są dzieci u których potrzeby poznawcze są tak mocno rozwinięte, że nie trzeba ich szczególnie dopingować do nauki- same stawiają sobie ambitne cele na tym polu i wytrwale do nich dążą. Ale jest też wiele dzieci, które są mniej aktywne, którym nauka nie sprawia tyle satysfakcji, czasem wręcz bywa źródłem trudności. W trosce o potrzeby jednych i drugich uczniów warto zapoznać się ze sposobami wzmacniania ich motywacji, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w osiągnięciach szkolnych.

JAK WZMACNIAĆ U DZIECKA MOTYWACJĘ DO NAUKI W DOMU

PORADNIK DLA RODZICÓW

Rodzicu!!!

Jeżeli chcesz , by Twoje dziecko było zmotywowane do nauki i rozwijało swój potencjał:

 • Słowem i przykładem pokazuj dziecku wartość nauki- rozbudzaj jego zainteresowania. Rozmawiaj, dyskutuj na ciekawe temat, podziel się z dzieckiem swoimi pozytywnymi doświadczeniami szkolnymi, oglądaj z nim programy edukacyjne, proponuj interesujące książki, artykuły  do przeczytania.
 • Słuchaj co dziecko ma do powiedzenia odnośnie swojej nauki,  planów dotyczących kim chce zostać w przyszłości. Pomagaj mu w stawianiu sobie realistycznych celów.
 • Ustal z dzieckiem czas, który codziennie będzie poświęcało na naukę.  Umieść go w codziennym harmonogramie dnia. Dopilnuj jego przestrzegania.
 • Ustal z dzieckiem zasadę-„Najpierw obowiązki- później przyjemności”.
 • Zainteresuj się tym co dziecko ma do zrobienia, nauczenia się w domu.  Podziel się swoimi odczuciami na ten temat (” To ciekawe….., „, „Dzięki temu zadaniu będziesz mógł …..”, „Dowiesz się…….itp.)
 • Dyskretnie monitoruj samodzielną pracę dziecka- zapewnij go o gotowości pomocy w razie pojawienia się trudności. Wspieraj ale nie wyręczaj, wdrażaj do samodzielności. W razie potrzeby wspólnie poszukajcie dróg pokonania trudności.
 • Zachęcaj dziecko do wykonania zadania najlepiej jak potrafi. Dostosuj swoje oczekiwania do jego aktualnych możliwości.
 • Sprawdź jak dziecko wykonało zadanie, przepytaj go z wyuczonego materiału.
 • Pochwal dziecko za dobrze wykonaną pracę, za włożony wysiłek , zaangażowanie, co pozwoli wzmocnić jego poczucie własnej wartości.
 • Wspieraj dziecko w chwilach zniechęcenia, drobnych niepowodzeń-dodawaj mu wiary w siebie, omów z nim problem, dopinguj do dalszej pracy.
 • Eksponuj mocne strony dziecka. Unikaj porównywania go do któregoś z rodzeństwa, kolegów.
 • Zafunduj dziecku od czasu do czasu jakąś nagrodę materialną za zaangażowanie we własna naukę.
 • Zadbaj o dobre warunki do nauki dla dziecka.
 • Stwarzaj w domu atmosferę dająca dziecku poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości.

Psycholog szkolny – Krystyna Jokiel

Pedagog szkolny – Ewelina Ogonek

Możliwość komentowania jest wyłączona.