BIEG PATROLOWY

Międzyszkolny Konkurs „BIEG PATROLOWY”

Od 2008 roku jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu „Bieg Patrolowy”. Odbyło się już jedenaście edycji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych  i zawsze zapraszane są następujące szkoły, z którymi współpracujemy: SP17, SP19, SP58, SP66, SP22. Szkoły miesiąc wcześniej otrzymują zaproszenia wraz z regulaminem konkursu i tematem przewodnim (np. Nie dla smogu, Jedz zdrowo, Bezpieczeństwo, Igrzyska olimpijskie itp.)

Każda szkoła zgłasza jedną drużynę składającą się z  pięciu uczniów, podaje listę zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę (nauczyciel). Drużyny mogą się składać wyłącznie z uczniów danej szkoły.

Z każdym zespołem idzie nauczyciel z tej samej szkoły, który będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo danego zespołu. Opiekun nie może pomagać uczniom w rozwiązywaniu zadań.

O kolejności miejsc zadecyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn zdobędzie tyle samo punktów, o kolejności zadecyduje dogrywka, która odbędzie się w ZSP 1.

Konkurs prowadzą sędziowie wytypowani przez organizatora, reprezentujący kadrę nauczycielską ZSP 1.

Start i meta znajdują się w ZSP 1. Trasa wyznaczona jest na terenie Parku Śląskiego. Zespoły  startują równocześnie i poszczególne stanowiska zaliczają w formie obwodu ćwiczebnego,  przed startem otrzymają mapkę ze stanowiskami i trasą konkursu. Każda drużyna losuje kolejność zaliczanych stanowisk. Poruszamy się (nie wolno biegać) wg  trasy wytyczonej na mapce, zaliczając zadania na każdym stanowisku. W konkursie nie jest mierzony czas, liczy się poprawność rozwiązanych zadań i zdobyte punkty. Na każdym stanowisku zespół ma 5 do 10 minut na rozwiązanie zadania. Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: języka polskiego, historii, matematyki, języka angielskiego, przyrody,  wychowania fizycznego. Na stanowiskach sędziowie mają formularze, na których odnotują zdobyte punkty za wykonane zadanie. Po zakończeniu konkursu punkty zostają podliczone, a wyniki ogłoszone.

Po zakończeniu części głównej konkursu na wszystkich zawsze czeka słodki poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział w konkursie, opiekunowie podziękowania za trud włożony w przygotowanie młodzieży, a każda szkoła nagrody w postaci sprzętu sportowego. Co roku wspiera nas Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, a także Rada Rodziców przy SP18.

Cele imprezy to: integracja środowiska lokalnego, nawiązanie współpracy między placówkami oświatowymi, pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez łączenie rozwoju umysłowego z kulturą fizyczną, propagowanie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji wśród uczniów,propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poznawanie walorów rekreacyjnych Parku Śląskiego.

Konkurs cieszy się co roku ogromnym powodzeniem, a pogoda i humory zawsze dopisują.

Możliwość komentowania jest wyłączona.