● IMPREZY I UROCZYSTOŚCI

JASEŁKA 2023

Jasełka, jasełka, zielona jodełka światełkami błyska! 20 grudnia 2023 r. klasy I, II, III i dwie uczennice z klasy IV pod kierunkiem pani Małgorzaty Grychtoł wprowadziły nas w magiczny nastrój Świąt. 

Mali aktorzy występowali rano dla społeczności przedszkola i szkoły, a po południu dla zaproszonych gości i rodziców. Uroczystość uświetniło również przybycie księdza proboszcza. Całość czarownego spektaklu wieńczyła świąteczna dekoracja autorstwa p. Grychtoł, p. Staśko i p. Byrdy. Razem z aktorami w świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich kolędy i pastorałki śpiewane i grane przez p. Małgorzatę Grychtoł i przyjaciela szkoły, gitarzystę Tomasza Gęburę.

PASOWNIE NA UCZNIA 2023

4 grudnia 2023 r. był w naszej szkole dniem wyjątkowym. To właśnie wtedy nasi pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach!

Na tę okoliczność uczniowie klasy 1a, pod kierunkiem Pani Aleksandry Kabaj, przygotowali występ, w czasie którego zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne, czym ujęli zebranych w sali gimnastycznej gości. 
W pamięci dzieci i ich rodziców zostanie moment, w którym Pan Dyrektor Witold Kwiecień pasował symbolicznym piórem uczniów klasy 1a na pełnoprawnych uczniów szkoły.

OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ PO REMONCIE 2023

We wrześniu 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość otwarcia zmodernizowanej sali gimnastycznej. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu obywatelskiego.

Uroczystość zgromadziła w naszej szkole wspaniałych gości, m.in. wiceprezydenta Katowic – p. W. Bojaruna oraz ks. prob. A. Wyciska. Występ, który uświetnił imprezę, został przygotowany przez uczniów klas 4a i 8a. Po części artystycznej został rozegrany mecz piłki siatkowej pomiędzy uczniami klas 7 🏆🏐🥇

Poniżej zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia ⬇️🏆💪🏻

OTWARCIE DUŻEGO BOISKA 2022

23 września 2022 roku zostało uroczyście otwarte wielofunkcyjne boisko w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach. Wstęgę oficjalnie przeciął Pan Sławomir Witek – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach. Boisko poświęcił Ksiądz Adam Wycisk – Proboszcz Parafii św.  Jana i Pawła Męczenników  w Katowicach Dębie. Dziękujemy uczniom i mieszkańcom za oddane głosy. Dziękujemy Pani Jolancie Ewie Bryk-Cieplok za wszystkie złożone dotychczas projekty. Dziękujemy wykonawcy boiska Państwu Chęć za szybkie wykonanie zadania, dzięki czemu dzieci już pod koniec wakacji mogły korzystać z obiektów sportowych. Dziękujemy Panu Inspektorowi Janowi Jadwiszczokowi za nadzór i wielkie zaangażowanie w całą modernizację. Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego za zaangażowanie i konsultacje. Dziękujemy Radzie Dzielnicy za wsparcie finansowe i wszelką pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Drodzy uczniowie, przed rokiem otwieraliśmy częściowo zmodernizowany teren boisk szkolnych, licząc na szybkie dokończenie całej inwestycji. Oto dzisiaj są już wyremontowane wszystkie boiska. Szanujcie i dbajcie o całą infrastrukturę, aby służyła Wam do nauki i zabawy przez długie lata. Skorzystaliśmy z naszego prawa do głosowania, teraz spoczywa na nas obowiązek zadbania o powierzone mienie.

OTWARCIE BOISK W ZSP1 2021

6 października 2021 roku o godz. 9:30 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 odbyło się uroczyste otwarcie boisk sportowych. Wstęgę przecięli: Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Pan Sławomir Witek, Wnioskodawca projektu do VI i VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach Pani Jolanta Ewa Bryk-Cieplok, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach Pan Witold Kwiecień.

Obiektu sportowe zostały poświęcone przez Księdza Marcina Leszczyńskiego Wikarego Parafii św. Jana i Pawła Męczenników.

Budżet obywatelski, to głosowanie w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, są realizowane przez Miasto Katowice. Dziękujemy gospodarzom miasta za tę możliwość. To nieoceniona okazja, aby modernizować bazę naszej szkoły. BO gromadzi ludzi wokół wspólnego celu i kształtuje postawy obywatelskie. Dziękuję uczniom i mieszkańcom, dziękuję wszystkim za głosy. Dziękujemy Pani Jolancie Ewie Bryk-Cieplok za wszystkie złożone dotychczas projekty. Dziękujmy dyrektorowi CUW Panu Ryszardowi Jaworskiemu za uruchomienie procedury przetargowej już w grudniu 2020 roku. Dziękujemy wykonawcy boisk Państwu Chęć, szczególne podziękowania należą się Pani Ilonie za cierpliwość i duże zaangażowanie w ustalanie szczegółów technicznych. Państwo Chęć podarowali szkole zestaw piłek – na pewno uczniowie ucieszą się. Dziękujemy Panu Inspektorowi Janowi Jadwiszczokowi za nadzór i wielkie zaangażowanie w całą modernizację. Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego za zaangażowanie i liczne konsultacje. Dziękujemy radzie rodziców szkoły za wsparcie i wszelką pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Drodzy uczniowie, macie nowe boiska, w przyszłym roku liczymy na dokończenie modernizacji całego obiektu sportowego, szanujcie i dbajcie o całą infrastrukturę, aby służyła Wam do nauki i zabawy przez długie lata. Skorzystaliśmy z naszego prawa do głosowania, teraz spoczywa na nas obowiązek zadbania o powierzone mienie.


MAKIETY ZSP1

Organizatorem Szkolnego Konkursu „Makieta Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Katowicach” był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach. Konkurs wspierała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach.

Cele  Konkursu :

– promocja uroczystości związanej z Jubileuszem 10-lecia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach;

– rozbudzanie zainteresowania miejscem nauki, jego przeszłością i teraźniejszością;

– podkreślanie zabytkowego charakteru budynku szkoły;

– kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji  starszego pokolenia;

– promowanie zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej dzieci i młodzieży;

– rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności dzieci i młodzieży.


X LECIE ZSP1

W tak ważnych chwilach, jak dzisiejsza, uzmysławiamy sobie szybko upływający czas i nieodpartą chęć wracania do początku, do historii i ludzi, którzy ją tworzą. Dzięki temu możemy dziś znacznie więcej wiedzieć i śmielej głosić, że od 10 lat wspólnie tworzymy społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach. Z dniem 1 września 2007 roku Szkoła Podstawowa nr 18 i Miejskie Przedszkolne nr 24 zostały połączone w jedną placówkę oświatową.

Jest mi niezmiernie miło, że w tak zacnym gronie będziemy obchodzić nasz jubileusz. Czuję się zaszczycony, że to właśnie mnie przypadł obowiązek organizacji tego święta. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem.

Z perspektywy minionych 10 lat działalność dydaktyczno – wychowawcza przedszkola i szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami w olimpiadach i konkursach na różnym szczeblu, co jest możliwe dzięki wysokiemu poziomowi nauczania oraz świetnie wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Dowodzi to temu, iż w naszej placówce najważniejsze jest dziecko, jej duszą są – nauczyciele i wychowawcy, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci. 

          Jestem przekonany, że nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nasi wychowankowie mają możliwość rozpoczęcia nauki w przedszkolu i kontynowania jej w tym samym budynku, w ramach jednej placówki. Jako wychowawcy i nauczyciele jesteśmy świadkami tego, jak nasze dzieci przechodzą przez kolejne etapy edukacyjne. Możemy poznać ich możliwości, rozwijać ich zainteresowania, a tym samym podejmować skuteczne działania wychowawcze.

          Z dniem 1 września 2017 roku stanęliśmy u progu wprowadzania nowego ustroju szkolnego. Jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach staramy się nadążyć za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Taki dzień, jak dzisiaj, skłania nas do refleksji nad tym, co było, jest i będzie. Cieszy mnie to, że moja placówka dobrze poradziła sobie z wdrażanymi zmianami. Jestem przekonany, że dalsze lata naszej wspólnej, wytężonej pracy przyniosą kolejne osiągniecia i pozwolą w 11 – letnim cyklu edukacyjnym wykształcić świadomego i odpowiedzialnego absolwenta klasy 8, który będzie wierzył we własne siły, nie będzie się bał marzyć i sięgać gwiazd.

W ciągu ostatnich 10 lat coraz wyżej stawialiśmy sobie poprzeczkę, czego dowodem mogą być licznie certyfikaty, takie jak:

– „Chronimy dzieci”;

– „Lepsza szkoła”;

– „Szkoła odkrywców talentów”,

– „Anioły ze szkoły”,

– „Przedszkole aktywnie promujące czytelnictwo”,

– „Przedszkole promujące zdrowie”,

– Jesteśmy zaangażowani w akcje UNICEF – Wszystkie kolory świata oraz Gwiazdka dla Afryki”.

Jako dyrektor zespołu staram się wzbogacać bazę dydaktyczną przedszkola i szkoły. Miniona dekada pokazała, że w naszej placówce dokonało się wiele pozytywnych zmian, m.in. nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych – tablice interaktywne, projektory, sprzęt komputerowy oraz meble.  W ostatnim czasie uległ zmianie wygląd naszej placówki dzięki przeprowadzonym remontom i inwestycjom. Mam nadzieję, że będę mógł skutecznie  kontynuować obrany  przeze mnie kurs i realizować nawet najśmielsze plany.

Mimo upływającego czasu mogę zapewnić, że jesteśmy nadal pełni optymizmu i wiary w realizację dalszych wyzwań. Mam nadzieję, że spotykając się na kolejnym jubileuszu, będę mógł pochwalić się efektami naszej wspólnej pracy.


OTWARCIE PLACU ZABAW

16 października 2019 odbyła się w naszej szkole uroczystość otwarcia placu zabaw., który został zrealizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawczyniami były Pani J.E. Bryk-Cieplok oraz Pani Brygida Jaszczuk.

            W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości:  Pan Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice Pan Sławomir Witek, ks. Proboszcz Adam Wycisk, radni Miasta Katowice, przedstawiciele Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły, przedstawiciel firmy Decor Play – wykonawcy placu zabaw, przedstawiciela Centrum Usług Współnych oraz przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej Dąb z Panem Markiem Wolskim na czele.

            Uroczystość otworzył Pan Dyrektor Witold Kwiecień, wygłaszając krótkie przemówienie:

         Budżet Obywatelski pozwala realizować różne projekty. Ten plac zabaw jest efektem dużego zaangażowania mieszkańców Katowic, którzy współdecydowali o wydatkach publicznych w swoim mieście. Bardzo dziękuję za wszystkie oddane głosy. Mam nadzieję, że plac zabaw będzie dobrze służył dzieciom. Pomysłodawcą zwycięskiego projektu była Pani Brygida Jaszczuk. Cieszę się, że ten pomysł doczekał się realizacji. Brakowało nam takiego miejsca, dlatego  na pewno przedszkolaki będą z niego często korzystać. Plac został ogrodzony, więc z pewnością okaże się bezpiecznym miejscem dla naszych dzieci. Tutaj należą się podziękowania pracownikom działu remontów CUW w Katowicach oraz wykonawcy. Zamontowane urządzenia na placu zabaw to kosztowna inwestycja. Jej wartość wyniosła 117 tys. zł. W imieniu własnym, rodziców, a przede wszystkim przedszkolaków chciałabym złożyć serdeczne podziękowanie oraz zwrócić się z prośbą o właściwe i bezpieczne użytkowanie nowo otwartego placu zabaw. Należy podkreślić, że w ramach V edycji budżetu obywatelskiego zrealizowano w naszym Zespole jeszcze jeden projekt – zakup profesjonalnego nagłośnienia do sali gimnastycznej oraz tablic multimedialnych. W tej właśnie chwili korzystamy z części tego nagłośnienia, a uczniowie wykorzystują 2 tablice w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Duże podziękowanie należy się wnioskodawcy Pani Jolancie Ewie Bryk-Cieplok. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za głosowanie i zaangażowanie przy zgłaszaniu propozycji.

            Nowe miejsce zostało poświęcone przez księdza Proboszcza.

            Tuż po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci m.in. zaśpiewały  piosenkę zespołu Roco i Colino pt. Nasz plac zabaw”.

            Mamy nadzieję, że to miejsce będzie sprawiać wszystkim wiele radości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.