IMPREZY I UROCZYSTOŚCI

16 października 2019 odbyła się w naszej szkole uroczystość otwarcia placu zabaw., który został zrealizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawczyniami były Pani J.E. Bryk-Cieplok oraz Pani Brygida Jaszczuk.

            W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości:  Pan Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice Pan Sławomir Witek, ks. Proboszcz Adam Wycisk, radni Miasta Katowice, przedstawiciele Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły, przedstawiciel firmy Decor Play – wykonawcy placu zabaw, przedstawiciela Centrum Usług Współnych oraz przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej Dąb z Panem Markiem Wolskim na czele.

            Uroczystość otworzył Pan Dyrektor Witold Kwiecień, wygłaszając krótkie przemówienie:

         Budżet Obywatelski pozwala realizować różne projekty. Ten plac zabaw jest efektem dużego zaangażowania mieszkańców Katowic, którzy współdecydowali o wydatkach publicznych w swoim mieście. Bardzo dziękuję za wszystkie oddane głosy. Mam nadzieję, że plac zabaw będzie dobrze służył dzieciom. Pomysłodawcą zwycięskiego projektu była Pani Brygida Jaszczuk. Cieszę się, że ten pomysł doczekał się realizacji. Brakowało nam takiego miejsca, dlatego  na pewno przedszkolaki będą z niego często korzystać. Plac został ogrodzony, więc z pewnością okaże się bezpiecznym miejscem dla naszych dzieci. Tutaj należą się podziękowania pracownikom działu remontów CUW w Katowicach oraz wykonawcy. Zamontowane urządzenia na placu zabaw to kosztowna inwestycja. Jej wartość wyniosła 117 tys. zł. W imieniu własnym, rodziców, a przede wszystkim przedszkolaków chciałabym złożyć serdeczne podziękowanie oraz zwrócić się z prośbą o właściwe i bezpieczne użytkowanie nowo otwartego placu zabaw. Należy podkreślić, że w ramach V edycji budżetu obywatelskiego zrealizowano w naszym Zespole jeszcze jeden projekt – zakup profesjonalnego nagłośnienia do sali gimnastycznej oraz tablic multimedialnych. W tej właśnie chwili korzystamy z części tego nagłośnienia, a uczniowie wykorzystują 2 tablice w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Duże podziękowanie należy się wnioskodawcy Pani Jolancie Ewie Bryk-Cieplok. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za głosowanie i zaangażowanie przy zgłaszaniu propozycji.

            Nowe miejsce zostało poświęcone przez księdza Proboszcza.

            Tuż po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci m.in. zaśpiewały  piosenkę zespołu Roco i Colino pt. Nasz plac zabaw”.

            Mamy nadzieję, że to miejsce będzie sprawiać wszystkim wiele radości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.