Stypendium naukowe

Stypendium „PRYMUS”. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie w danym roku szkolnym, którzy spełniają poniższe kryteria:

Typ szkoły Średnia z przedmiotów obowiązkowych Inne osiągnięcia Zachowanie
Szkoła podstawowa co najmniej 5,50            oraz tytuł laureata lub finalisty(1) co najmniej
bardzo dobre
Gimnazjum co najmniej 5,00                     oraz tytuł laureata(2) co najmniej
bardzo dobre
Szkoła ponadgimnazjalna co najmniej 5,15                     lub tytuł laureata lub finalisty(3) co najmniej
bardzo dobre

http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.