● NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE DLA UCZNIÓW

Urząd Miasta Katowice informuje, że 26 sierpnia br. Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające zarządzenie Nr 2397/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów „Katowicki Diament Edukacyjny”. W związku z powyższym, ,,Katowicki Diament Edukacyjny” został wycofany z obiegu prawnego i nie ma podstaw do dalszego procedowania przez Państwa wniosków złożonych w placówkach, zgodnie z zapisami uchylonego Regulaminu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze zostanie przez miasto Katowice zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a o dalszych postanowieniach w tej sprawie będą Państwo informowani na bieżąco.

17 maja br. Prezydent Miasta Katowice podjął zarządzenie nr 2397/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów „Katowicki Diament Edukacyjny” (w załączeniu). Nowa nagroda ma na celu zastąpienie Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. Intencją leżącą u podstaw stworzenia nowego programu była potrzeba uatrakcyjnienia i wzbogacenie obowiązującej od 2011 r. oferty skierowanej do szczególnie wyróżniających się uczniów. Odejście od obowiązującego systemu stypendialnego jest efektem współpracy eksperckiej, w ramach projektu doradztwa realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W wyniku rocznej pracy projektowej stworzono Harmonogram Działań Rozwojowych, który zakłada wdrożenie nowego programu, odchodzącego od kryteriów jakimi w funkcjonującym od 11 lat systemie stypendialnym „Prymus” są średnia ocen i uzyskanie tytułu laureata, bądź finalisty konkursu przedmiotowego, na rzecz przyjęcia wielopłaszczyznowego i zindywidualizowanego podejścia do potencjału uczniów, w celu zapewnienia im maksymalnego rozwoju. Uhonorowanie sukcesów szkolnych uczniów odbywa się w naszym Mieście również za pośrednictwem programów stypendialnych marszałka województwa śląskiego czy stypendiów Prezesa Rady Ministrów, natomiast brak jest formuły pozwalającej na wyróżnienie najbardziej twórczych, kreatywnych, będących inspiracją dla innych i wykraczających swoją działalnością poza szkolne mury jednostek. To przekonanie zrodziło potrzebę zainicjowania nowatorskich, bardziej atrakcyjnych działań w obszarze wspierania szczególnie wyróżniających się uczniów, którzy w poszczególnych dziedzinach osiągnęli znaczące sukcesy, rozwinęli talenty czy też wykazali się ponadprzeciętną aktywnością. Wysokość narody w zależności od jej stopnia (I, II i III) wynosi odpowiednio 5000 zł., 4000 zł., bądź 3000 zł. W celu uregulowania stanu prawnego, po podjęciu zarządzenia nr 2397/2022 PMK, rozpoczęto prace zmierzające do uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”. Tym samym, uczniowie za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymają już stypendium „Prymus”, natomiast będą mogli ubiegać się o przyznanie przez Prezydenta Miasta Katowice nagrody pn.: „Katowicki Diament Edukacyjny”.

Link do regulaminu: Zarządzenie 2397/2022 (katowice.eu)

Możliwość komentowania jest wyłączona.