ZEBRANIA I KONSULTACJE

 

19.09.2018 Zebranie z rodzicami – organizacyjne.
17.10.2018 Konsultacje indywidualne.
Listopad 2018 Sprawdzian próbny ósmoklasistów.
21.11.2018 Zebranie z rodzicami.
18.01.2019 Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze.
06.02.2019 Zebranie z rodzicami – podsumowujące I półrocze.
20.03.2019 Konsultacje indywidualne.
15-17.04.2019 Sprawdzian ósmoklasistów.
22.05.2019 Zebranie z rodzicami.
31.05.2019 Oceny proponowane na koniec roku szkolnego.
07.06.2019 Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.