ZEBRANIA, KONSULTACJE I OCENY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

15-17.09.2020 Zebranie z rodzicami – organizacyjne.
21.10.2020 Konsultacje indywidualne.
Listopad 2020 Sprawdzian próbny ósmoklasistów.
18.11.2020 Zebranie z rodzicami lub konsultacje.
22.01.2021 Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze.
27.01.2021 Zebranie z rodzicami stacjonarnie lub zdalnie – podsumowujące I półrocze.
24.03.2021 Konsultacje indywidualne.
12.05.2021 Zebranie z rodzicami lub konsultacje.
25-27 maja 2021 Egzamin ósmoklasisty.
04.06.2021 Oceny proponowane na koniec roku szkolnego.
11.06.2021 Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.