ZEBRANIA, KONSULTACJE I OCENY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

14-16.09.2021 – Zebrania z rodzicami – organizacyjne

20.10.2021 – Konsultacje indywidualne

Listopad/grudzień 2021 – Sprawdzian próbny ósmoklasistów

24.11.2021 – Zebranie z rodzicami

21.01.2022 – Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

02.02.2022 – Zebranie z rodzicami – podsumowujące I półrocze

23.03.2022 – Konsultacje indywidualne

24-26.05.2022 – Egzamin ósmoklasisty

11.05.2022 – Zebranie z rodzicami

03.06.2022 – Oceny proponowane na koniec roku szkolnego

10.06.2022 – Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych

ZE UWAGI NA PANDEMIĘ HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

Możliwość komentowania jest wyłączona.