ZEBRANIA I KONSULTACJE

19.09.2019r.

Zebranie z rodzicami – organizacyjne.

24.10.2019r.

Konsultacje indywidualne.

Listopad 2019r.

Sprawdzian próbny ósmoklasistów.

21.11.2019r.

Zebranie z rodzicami.

03.01.2020r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze.

09.01.2020r.

Zebranie z rodzicami – podsumowujące I półrocze.

19.03.2020r.

Konsultacje indywidualne.

21-23.04.2020r.

Sprawdzian ósmoklasistów.

07.05.2020r.

Zebranie z rodzicami.

03.06.2020r.

Oceny proponowane na koniec roku szkolnego.

12.06.2020r.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.