● ZEBRANIA, KONSULTACJE I OCENY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

14.09.2022 – Zebrania z rodzicami – organizacyjne

19.10.2022 – Konsultacje indywidualne

Listopad/grudzień 2022 – Sprawdzian próbny ósmoklasistów

23.11.2022 – Zebranie z rodzicami

10.01.2023 – Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

01.02.2023 – Zebranie z rodzicami – podsumowujące I półrocze

22.03.2023 – Konsultacje indywidualne

23-25.05.2023 – Egzamin ósmoklasisty

10.05.2023 – Zebranie z rodzicami

02.06.2023 – Oceny proponowane na koniec roku szkolnego

12.06.2023 – Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych

Możliwość komentowania jest wyłączona.