KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZMIANA KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2020r.
  • Ferie zimowe – 4-17 stycznia 2021r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 1-6 kwietnia 2021r.
  • Egzamin ósmoklasisty:

– język polski 25 maja 2021r.

– matematyka 26 maja 2021r.

– język obcy nowożytny 27 maja 2021r.

  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 14 października 2020r.

– 25-27maja 2021r. (dla uczniów klas 1-7)

– 4 czerwca 2021r.

– 23 czerwca 2021r. – Dzień Sportu

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.