KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

– Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021r.

– Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021r.

– Ferie zimowe – 14-27 lutego 2022r.

– Egzamin 8 klas        – język polski 24 maja 2022r.

– matematyka 25 maja 2022r.

– język obcy nowożytny 26 maja 2022r.

– Wiosenna przerwa świąteczna – 14-19 kwietnia 2022r.

– Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 14 października 2021r.,

24, 25, 26 maja 2022r. dla uczniów klas 1-7,

Propozycja: 12 listopada 2021r., 7 stycznia 2022r., 02 maja 2022r., 17 czerwca 2022r.,

Dzień Sportu – 06 października 2021r. lub 21 czerwca 2022r.

– Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole – 24 czerwca 2022r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.