KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe – 13-26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 9-14 kwietnia 2020r.

 Egzamin ósmoklasisty:

– język polski 21 kwietnia 2020r.

 – matematyka 22 kwietnia 2020r.

 – język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 – 14 października 2019r.,

 – 21, 22, 23 kwietnia 2020r. dla uczniów klas 1-7,

 – 12 czerwca 2020r.,

 – 24 czerwca 2020r. – Dzień Sportu.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 26 czerwca 2020r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.