KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2020r.
  • Ferie zimowe – 1-14 lutego 2021r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 1-6 kwietnia 2021r.
  • Egzamin ósmoklasisty:

– język polski 25 maja 2021r.

– matematyka 26 maja 2021r.

– język obcy nowożytny 27 maja 2021r.

·        Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

– 14 października 2020r.,

– 25, 26, 27 maja 2021r. dla uczniów klas 1-7,

  • Dodatkowe dni wolne zostaną podane do 30.09.2020r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 25 czerwca 2021r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.