KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 3 września 2018r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2018r.
 • Ferie zimowe – 11-24 lutego 2019r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 18-23 kwietnia 2019r.
 • Egzamin ósmoklasisty:
  •  język polski 15 kwietnia 2019r.
  • matematyka 16 kwietnia 2019r.
  • język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
  • 2 listopada 2018r.
  • 15, 16, 17 kwietnia dla klas 1-7
  • 2 maja 2019r.
  • 18 lub 19 czerwca 2019r.  – Dzień Sportu

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 21 czerwca 2019r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.