● KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022r.

  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022r.

  • Ferie zimowe – 16-29 stycznia 2023r.

  • Egzamin 8 klas:

– język polski – 23 maja 2023r.

– matematyka – 24 maja 2023r.

– język obcy nowożytny – 25 maja 2023r.

  • Wiosenna przerwa świąteczna – 6-11 kwietnia 2023r.

  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 14 października 2022r., 23, 24, 25 maja 2023r. dla uczniów klas 1-7,

  • Propozycje: 31 października 2022r., 2 maja 2023r., 2 czerwca 2023r. – „Festyn na Sportowej 29”, 9 czerwca 2023, 21 czerwca 2023r. – Dzień Sportu.

  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole – 23 czerwca 2023r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.