● KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023r.

  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2023r.

  • Ferie zimowe – 29 stycznia – 11 lutego 2024r.

  • Egzamin 8 klas:

– język polski – 14 maja 2024r.

– matematyka – 15 maja 2024r.

– język obcy nowożytny – 16 maja 2024r.

  • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024r.

  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 14, 15, 16 maja 2024r. dla uczniów klas 1-7,

  • Propozycje: 2 i 31 maja 2024r., 2 stycznia 2024r., 19 czerwiec 2024r. – Dzień Sportu.

  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole – 21 czerwca 2024r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.