BUDŻET OBYWATELSKI

BUDŻET OBYWATELSKI 2023 – ZADANIE WYBRANE DO REALIZACJI

Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Katowicach

L10/08/IX

Wnioskodawca: Jolanta Bryk-Cieplok

Koszt szacunkowy: 266 000 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza oraz oświetlenie boisk znajdujących się przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1. Projekt zakłada także zakup tablic interaktywnych dla urozmaicenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.

https://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Modernizacja-sali-gimnastycznej,-zaplecza-i-o%C5%9Bwietlenia-boisk-oraz-zakup-tablic-interaktywnych-w-Zespole-Szkolno—Przedszk.aspx

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 – ZREALIZOWANY

Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

L10/06/VIII

Wnioskodawca: Jolanta Bryk-Cieplok

Koszt szacunkowy: 250 000 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest remont głównego boiska. Całość będzie wykorzystywana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29. Zadanie będzie dostępne dla uczniów i społeczności szkolnej również po godzinach lekcyjnych.

http://www.bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Remont-du%C5%BCego-boiska-wielofunkcyjnego-oraz-zakup-tablicy-interaktywnej,-projektor%C3%B3w-ultrakr%C3%B3tkoogniskowych-oraz-kserografu-.aspx

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 – ZREALIZOWANY

Wymiana i rozbudowa piłkochwytów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

L10/09/VII

Wnioskodawca: Jolanta Bryk – Cieplok

Koszt szacunkowy: 100 000 zł

Opis zadania:

​Celem zadania jest wymiana starych piłkochwytów na nowe przy głównym boisku do piłki ręcznej oraz zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29. Piłkochwyty zapewnią dzieciom bezpieczeństwo podczas zabawy na boisku a tablice interaktywne sprawią, że nauka stanie się przyjemnością i zabawą!!

http://www.bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Wymiana-i-rozbudowa-pi%C5%82kochwyt%C3%B3w-przy-g%C5%82%C3%B3wnym-boisku-do-pi%C5%82ki-r%C4%99cznej-i-zakup-dw%C3%B3ch-tablic-interaktywnych-dla-Zespo%C5%82u-Szkol.aspx

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 – ZREALIZOWANY

Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

L10/10/VI

Wnioskodawca: Jolanta Bryk – Cieplok

Koszt szacunkowy: 250 000 zł

Opis zadania:

​Celem projektu jest utworzenie mini boiska ze sztuczną trawą o powierzchni około 200m2, montaż piłkochwytu ok. 33mb likwidację starego piłkochwytu oraz renowację nawierzchni poliuretanowej starego boiska o powierzchni około 200m2. Projekt zakłada także zakup dwóch bramek oraz komplet słupków do piłki siatkowej wraz z montażem.

http://www.bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Wykonanie-boiska-do-mini-pi%C5%82ki-no%C5%BCnej-ze-sztuczn%C4%85-traw%C4%85-wraz-z-pi%C5%82kochwytami-oraz-renowacja-nawierzchni-poliuretanowej-bois.aspx

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – ZREALIZOWANY

Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w Katowicach

L10/08/V

Wnioskodawca: Brygida Jaszczuk

Koszt szacunkowy: 117 000 zł

Opis zadania:

 Zadanie zakłada podniesienie standardu placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w Katowicach. Na placu zabaw zostaną zainstalowane dwa nowe urządzenia, zostanie położona nowa nawierzchnia tartanowa oraz wymienione ogrodzenie na długości 36 metrów.

http://www.bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Doposa%C5%BCenie-i-ogrodzenie-placu-zabaw-w-Miejskim-Przedszkolu-nr-24-im–Karolinki-i-Karlika-w-Katowicach.aspx

Zakup profesjonalnego nagłośnienia do sali gimnastycznej oraz tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

L10/10/V

Wnioskodawca: Jolanta Bryk – Cieplok

Koszt szacunkowy: 46 000 zł

Opis zadania:

​Zakup profesjonalnego nagłośnienia poprawi komfort odbioru uroczystości odbywających się w szkole. Praca z tablicą multimedialną sprawia, że nauka staje się bardziej wizualna a lekcje interaktywne. Uczniowie bardziej angażują się podczas lekcji. Tablice zapewniają nowe doświadczenie w procesie edukacji. http://www.bo.katowice.eu/Projekty/Strony/L1010V.aspx

BUDŻET OBYWATELSKI 2015 – ZREALIZOWANY

Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska

L/6/10/2015

Wnioskodawca: Łukasz Krupa

Koszt szacunkowy: 10 000,00 zł

Opis zadania:

Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boiska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej strony boiska.

http://www.bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Naprawa-pi%C5%82kochwytu-i-bramek-na-boisku-szkolnym–Monta%C5%BC-nowego-pi%C5%82kochwytu-po-przeciwleg%C5%82ej-stronie-boiska.aspx

Możliwość komentowania jest wyłączona.