ABY START BYŁ ŁATWIEJSZY 2

 ABY START BYŁ ŁATWIEJSZY 2

Szanowni Państwo,

Z radością informuję, iż Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Aby start był łatwiejszy 2”. Pozwoli nam to na kontynuację, a nawet rozszerzenie działań podjętych w 2011 roku, w ramach inicjatywy „Aby start był łatwiejszy”, które przyniosły bardzo dobre rezultaty.
Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX., Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.
Uczestnikom zostaną udostępnione odpowiednio przygotowane gabinety i sale lekcyjne, a także zapewnione niezbędne materiały pomocnicze. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów, w placówce ZSP nr 1.
Realizacja projektu obejmuje terapię logopedyczną, zajęcia z psychologiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a ponadto także gimnastykę korekcyjną.
Programem objęci są uczniowie klas 1-6. Zajęcia prowadzone będą od lutego do 30 listopada 2015r.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Sekretariatem.

Dyrektor ZSP1
Witold Kwiecień

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Aby start był łatwiejszy 2”
REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH w ramach projektu Aby start był łatwiejszy 2

Koordynator pełni dyżur wtorki i czwartki 16-17:30.

Harmonogramy zajęć na okres IX-XI/2015

Harmonogram zajęć z gimnastyki korekcyjnej Aby start był łatwiejszy 2

Harmonogram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Aby start był łatwiejszy 2

Harmonogram zajęć z psychologiem Aby start był łatwiejszy 2

Harmonogram zajęć terapii logopedycznej Aby start był łatwiejszy 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.