ERASMUS+

⬇️⬇️⬇️ OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE – WYJAZD UCZNIÓW ⬇️⬇️⬇️

➡️ REGULAMIN REKRUTACJI

➡️ INFORMACJE OGÓLNE O MOBILNOŚCI UCZNIÓW

➡️ PROGRAM ZAJĘĆ W SZKOLE PRZYJMUJĄCEJ

➡️ UMOWA Z RODZICEM UCZESTNIKA MOBILNOŚCI – WZÓR

Pytania proszę kierować do Opiekunów wyjazdu – Pani Klaudii Dyi, Pana Łukasza Krupy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach otrzymał akredytację Erasmus+ w sektorze: Edukacja szkolna

Akredytacja jest przyznawana na okres od 1 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku.

W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych.

W ramach akredytacji szkoła będzie realizowała projekty aby osiągnąć założone cele.

Erasmus+ cele na 5 lat trwania akredytacji:

– zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji wśród uczniów szkoły;

– zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów;

– promowanie zdrowego stylu życia;

– promocja szkoły;

– promowanie postaw ekologicznych.


PROJEKT nr 1Erasmus szansą na lepszą jakość

Pierwszy projekt, w ramach przyznanej akredytacji, szkoła rozpoczęła 1.06.2023 roku. Zakończenie projektu przypada na 31.08.2024 roku. W ciągu 15 miesięcy planujemy:

– wyjazd nauczycieli na kurs,

– wyjazd nauczycieli na obserwację zajęć,

– mobilność uczniów.

W dniach 18-25.11.2023 roku odbył się planowany kurs o tematyce ekologicznej „Green Future” dla 5 nauczycieli ZSP1. Miejscem kursu była Sewilla /Hiszpania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.