ERASMUS+

⬇️⬇️⬇️ OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE – WYJAZD UCZNIÓW ⬇️⬇️⬇️

➡️ REGULAMIN REKRUTACJI

➡️ INFORMACJE OGÓLNE O MOBILNOŚCI UCZNIÓW

➡️ PROGRAM ZAJĘĆ W SZKOLE PRZYJMUJĄCEJ

➡️ UMOWA Z RODZICEM UCZESTNIKA MOBILNOŚCI – WZÓR

Pytania proszę kierować do Opiekunów wyjazdu – Pani Klaudii Dyi, Pana Łukasza Krupy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach otrzymał akredytację Erasmus+ w sektorze: Edukacja szkolna

Akredytacja jest przyznawana na okres od 1 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku.

W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych.

W ramach akredytacji szkoła będzie realizowała projekty aby osiągnąć założone cele.

Erasmus+ cele na 5 lat trwania akredytacji:

– zwiększenie świadomości międzykulturowej oraz tolerancji wśród uczniów szkoły;

– zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów;

– promowanie zdrowego stylu życia;

– promocja szkoły;

– promowanie postaw ekologicznych.


PROJEKT nr 1Erasmus szansą na lepszą jakość

Pierwszy projekt, w ramach przyznanej akredytacji, szkoła rozpoczęła 1.06.2023 roku. Zakończenie projektu przypada na 31.08.2024 roku. W ciągu 15 miesięcy planujemy:

– wyjazd nauczycieli na kurs,

– wyjazd nauczycieli na obserwację zajęć,

– mobilność uczniów.

W dniach 18-25.11.2023 roku odbył się planowany kurs o tematyce ekologicznej „Green Future” dla 5 nauczycieli ZSP1. Miejscem kursu była Sewilla /Hiszpania.

W dniach 9-16 marca 2024 r. 5-osobowa grupa nauczycieli wzięła udział w kolejnej odsłonie projektu „Erasmus szansą na lepszą jakość”. Pobyt w Sewilli był okazją do poznania specyfiki hiszpańskiego systemu szkolnictwa. Panie Agnieszka Chodziło, Monika Jacenik, Beata Kawczyńska, Anna Słomian oraz Katarzyna Wojcieszak uczestniczyły w szkoleniach o tematyce dydaktycznej i pedagogicznej oraz obserwacjach. Nauczycielki wysłuchały wykładu nt. hiszpańskiej oświaty i odwiedziły różne placówki, m.in.:

– DYPROMAC – placówkę o profilu techniczno-informatycznym, w której uczniowie wykonywali projekty robotyczne wykorzystywane m.in. w biotechnologii, motoryzacji czy różnych procesach produkcyjnych;

– SALESIANOS SANTISIMA TRINIDAD – szkołę katolicką, kształcącą uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych;

– SAFA ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA- szkołę autorską, której specyfika odpowiada polskim szkołom prywatnym.

Wizytacja ww. placówek była okazją do spotkań z wieloma hiszpańskimi pedagogami oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Wyjazd w ramach programu „Erasmus” okazał się bardzo efektywny. Dzięki niemu nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności, a także mieli możliwość podziwiać piękno bardzo słonecznej, choć jeszcze wówczas wiosennej Hiszpanii.

Zobacz prezentację ⬇️⬇️⬇️

🖱 https://www.facebook.com/share/v/EFBPehYCZxJKobpU/

Możliwość komentowania jest wyłączona.