OBOWIĄZEK SZKOLNY

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice/opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu/przedszkolnemu są obowiązani do:

1.      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2.      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3.      informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.