BEZPIECZEŃSTWO

 WAŻNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 1. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz optymalizację procesu dydaktycznego w czasie od 7:45 do momentu ukończenia lekcji przez ucznia, rodzice i osoby upoważnione do odbioru dziecka nie mogą przebywać na terenie szkoły.
 2. W przypadku pilnej potrzeby spotkania z pedagogiem, intendentem, sekretarzem szkoły interesanci są zobowiązani do odnotowania celu swojej wizyty w „zeszycie wejść/wyjść”.
 3. Na boisku szkolnym obowiązuje zakaz przebywania osób obcych do momentu zakończenia wszystkich zajęć szkolnych, z wyjątkiem rodziców odbierających dzieci ze świetlicy szkolnej i zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie budynku.
 4. Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych, nie będący uczniami Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach nie mogą wchodzić na teren placówki bez opieki nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia.
 5. Uczniowie mają obowiązek przebywać na terenie świetlicy lub biblioteki:
  a) przed zajęciami obowiązkowymi;
  b) po zakończeniu zajęć obowiązkowych;
  c) przed zajęciami dodatkowymi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.