JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECKU WARUNKI DO NAUKI

PORADNIK DLA RODZICÓW

RODZICU!!!

Aby dziecko mogło efektywnie się uczyć musi mieć stworzone odpowiednie ku temu warunki.

Dobrze zorganizowane miejsce w którym na co dzień w domu pracuje, odpowiedni klimat w rodzinie oddziałują pozytywnie  na jego procesy myślenia i zapamiętywania, na koncentrację, a także na motywację-klucz do sukcesu.

Zadbaj zatem o to, by:

  • dziecko miało własne, stałe miejsce do pracy szkolnej -jeśli nie ma oddzielnego pokoju, to zapewnij mu inne miejsce, wyposażone w biurko, ewentualnie stolik, półkę, gdzie będzie gromadziło swoje zeszyty,niezbędne książki, przybory szkolne, swoje osobiste „skarby”.
  • w trosce o wzrok dziecka biurko należy umieścić w najjaśniejszym miejscu pokoju (najlepiej naprzeciw okna lub w najbliższej jego okolicy). Wtedy wzrok dziecka mniej się będzie męczył. 
  • wysokość biurka i krzesełka do siedzenia powinny być dopasowane do zmieniającego się wzrostu dziecka. Warto więc pomyśleć o meblach z możliwą regulacją. Uczenie się przy źle dopasowanych sprzętach sprzyja powstawaniu u dzieci wad postawy.
  • w miejscu, gdzie dziecko się uczy, odrabia pisemne zadania nie powinno być zbyt dużej ilości bodźców rozpraszających jego uwagę. Niewskazane są zatem plakaty z dużą ilością szczegółów przyciągających uwagę, duża liczba maskotek, bibelotów. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest umieszczenie nad biurkiem, na wysokości wzroku dziecka,  niewielkiej tablicy korkowej, która może pełnić funkcję organizera. Tam dziecko będzie mogło umieścić kalendarz, plan lekcji, przypinać karteczki z informacjami o ważnych terminach-np. sprawdzianów, przeczytania lektury, oddania książki do biblioteki , itp.
  • lampka na biurku ucznia też powinna być prawidłowo umieszczona, by dobrze oświetlać miejsce jego pracy. Praworęczni uczniowie powinni ją mieć po swojej lewej stronie, a leworęczni odwrotnie -po prawej stronie. Nie jest wskazane korzystanie ze światła jarzeniowego.
  • przed przystąpieniem do nauki, zwłaszcza pamięciowej dobrze jest przewietrzyć pokój.
  • zadbać, o to by w czasie kiedy dziecko się uczy w domu był spokój. W sąsiednim pokoju ściszyć odgłosy pochodzące z rozmów, telewizora czy radia. Dziecko też nie powinno się uczyć przy muzyce, zwłaszcza hałaśliwej ( dopuszczalna jest instrumentalna muzyka relaksacyjna).
  • nie odrywać dziecka od nauki dając mu do zrobienia coś, co może zrobić później. Zachęcać go natomiast do robienia sobie krótkich, kilkunastominutowych przerw w uczeniu się, które pozwolą układowi nerwowemu odpocząć . Przerwy nie powinny być przeznaczone na grę na komputerze.
  • dziecko nie powinno przystępować do nauki bezpośrednio po obfitym posiłku. Jego organizm nastawiony jest wówczas na trawienie, a nie na wysiłek intelektualny.
  • wdrażać dziecko do utrzymywania porządku w miejscu w którym się uczy. Bałagan, chaos rozpraszają uwagę, nie służą koncentracji.

I na koniec ważna uwaga- nawet najlepsze zewnętrzne warunki do nauki nie zapewnią dziecku  sukcesu szkolnego, jeśli rodzice nie będą się interesowali jego postępami, nie będą go odpowiednio motywowali i wspierali w dążeniu do wyznaczonych celów, stwarzali w domu klimatu dającego dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości.

Psycholog szkolny – Krystyna Jokiel

Pedagog szkolny – Ewelina Ogonek

Możliwość komentowania jest wyłączona.