1,5% DLA ZSP1


Prosimy o wpłaty 1,5% dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach.

KRS 0000237488

Cel szczegółowy: ZSP 1 Katowice

TWÓJ 1,5% TO LEPSZE WARUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE

Dziękujemy


Szanowni Rodzice,

Dzięki Państwu na nasze konto ponownie wpłynęły środki z 1% podatku dochodowego. Za rok 2021 otrzymaliśmy 3095,10zł. Dziękujemy bardzo. Zbieramy na wyposażenie biblioteki szkolnej.

Szanowni Rodzice,

Dziękujemy bardzo za wsparcie naszej szkoły. Wpłynęły środki z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2020. Otrzymamy 2705,48zł. Jeszcze raz wielkie dzięki. Zbieramy na wyposażenie biblioteki szkolnej.


AKCJA „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PODSUMOWANIE (2018 – 2019)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach stał się partnerem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” z siedzibą w Pszczynie, ul. Stefana Batorego 26, co umożliwia przekazanie 1% podatku na wsparcie działań naszej szkoły. Akcja „1% dla mojej szkoły” przyniosła efekty w postaci 3165,03 zł na cele statutowe szkoły. Tyle, dzięki rodzicom i sojusznikom szkoły, zgromadzono na koncie. Dziękujemy bardzo!

Za zgromadzone na koncie środki szkoła zakupiła 5 kamer internetowych na statywach, które są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w procesie nauczania na odległość. Wydano na ten cel 1810zł. Zakupiono również komputer do obsługi biblioteki szkolnej za 1355zł.


03.2013  Szanowni Państwo,

Akcja „1% dla mojej szkoły” przyniosła efekty w postaci 3364,50 zł na szafki szkolne dla uczniów. Tyle, dzięki rodzicom i sojusznikom szkoły, zgromadzono na koncie. Dziękujemy bardzo!

01.2012 Szanowni Państwo,
Akcja „1% dla mojej szkoły” przyniosła efekty w postaci 2359,83 zł na wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Tyle, dzięki rodzicom i sojusznikom szkoły, zgromadzono na koncie. Dziękujemy bardzo!

02.2011 Szanowni Państwo,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach stał się partnerem Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” (dokładnie: Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, siedziba: ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice), co umożliwia przekazanie 1% podatku na wsparcie działań naszej szkoły.

Możliwość komentowania jest wyłączona.