● SZKOŁA NAJLEPSZYCH

PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH” 2023/2024

W pierwszym półroczu roku 2023/2024 szkoła została ponownie zaproszona do udziału w programie prowadzonym przez III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Do udziału w programie w tym roku szkolnym zgłosiło się 9 osób z klas 6-8. Ponownie uczniowie mogli wybrać 2 przedmioty, które są w kręgu ich zainteresowań. Zajęcia planowane są w formie hybrydowej – online na Teams oraz stacjonarnie. Uczniowie wraz z opiekunem Panią Agnieszką Tomaszkiewicz byli na uroczystej tegorocznej inauguracji projektu.

PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH” 2021/2022

Nasza szkoła została wytypowana i ponownie zaproszona do programu Szkoła Najlepszych. Przystąpiło do niej 11 uczniów z klas 6-8. Uczniowie biorą udział w zajęciach z następujących przedmiotów: języka angielskiego w dwóch grupach – mniej i bardziej zaawansowanych, chemii, geografii, historii z WOSem, biologii, matematyki z informatyką, fizyka. W tym roku doszedł język hiszpański, włoski, francuski oraz psychologia. Każdy uczeń mógł wziąć udział w zajęciach z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów. Uczniowie jednogłośnie twierdzą, że są zadowoleni z zajęć, podobają  im się, są ciekawe. Dowiadują się na nich wielu ciekawostek. wiadomości wykraczających poza program szkoły podstawowej np. .jak tworzy się leki. Dla niektórych z nich zajęcia nie są łatwe. Zajęcia często mają formę prezentacji, po której dzieci mogą zadawać pytania.

Współpraca z rodzicami polegała na tym, by dostarczyli obowiązkowe dokumenty w wyznaczonym terminie.


PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH” – PODSUMOWANIE

W tym roku szkolnym nasza szkoła miała zaszczyt wziąć udział w projekcie Szkoła Najlepszych.

W ramach podziękowania za zaproszenie do projektu uczniowie postanowili nakręcić film, do którego obejrzenia zapraszamy na naszym BLOG-u. Tam znajdziecie również inne ciekawostki dotyczące programu.

https://opowiastki-z-osiemnastki.blogspot.com/2021/06/z-zycia-szkoy-nasz-udzia-w-szkole.html


PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH”

Nasza szkoła została wytypowana i zaproszona do programu „Szkoła Najlepszych”, którego organizatorem jest  III LO im. A.Mickiewicza. Przystąpiło do niej 14 naszych uczniów z klas 6-8. Uczniowie biorą udział w zajęciach z następujących przedmiotów: języka angielskiego w dwóch grupach – mniej i bardziej zaawansowanych, chemii, geografii, historii z WOSem, biologii, języka polskiego, matematyki z informatyką. Każdy uczeń mógł wziąć udział w zajęciach z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów. Ponieważ na liście przedmiotów do wyboru nie było matematyki z informatyką, organizator zgodził się by chętni uczniowie brali udział również z tych zajęciach niezależnie od tego, że jest to trzeci przedmiot. Zajęcia odbywają się na platformie Teams. Uczniowie jednogłośnie twierdzą, że są zadowoleni z zajęć, podobają  im się, są ciekawe. Dowiadują się na nich wielu ciekawostek, wiadomości wykraczających poza program szkoły podstawowej np. jak tworzy się leki. Zajęcia często mają formę prezentacji, po której dzieci mogą zadawać pytania. Koordynatorem tego programu w naszej szkole jest Pani Agnieszka Tomaszkiewicz. Nauczycielka kontaktuje się na bieżąco i wg potrzeb z koordynatorem z liceum w sprawach wymagających wyjaśnienia, planowanych zajęć, wymiany informacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.