● REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2024

13 maja 2024 r. w woj. śląskim rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja obywa się z wykorzystaniem platformy Vulcan.

🖱 https://slaskie.edu.com.pl ⬅️⬅️⬅️


Informator dla kandydatów do szkół średnich na rok szkolny 2024/2025 oraz terminy Dni Otwartych w szkołach ponadpodstawowych: ⬇️ ⬇️ ⬇️

🖱 https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/oferty-edukacyjne-katowickich-szk%C3%B3%C5%82


⬇️ OFERTA MIASTA KATOWICE – KSZTAŁCENIE SPECJALNE ⬇️

➡️➡️➡️ oferta_ksztalcenie_specjalne ⬅️⬅️⬅️


👇 PREZENTACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 👇

👉👉👉 prezentacja dotycząca rekrutacji_2024 👈👈👈


❗️DOBRE RADY DLA KANDYDATÓW❗️

👍 porady dla_kandydatow_vulcan_2024 ❗️


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w woj. śląskim.⬇️ ⬇️ ⬇️

🖱 https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-w-roku-szkolnym-2023-2024/


INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ⬇️ ⬇️ ⬇️

✅ w Katowicach można wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale w ramach wybranych szkół można wybrać maksymalnie wszystkie klasy/oddziały, należy jedynie pamiętać, aby klasy (oddziały) były ułożone w odpowiedniej dla kandydata kolejności – preferencji;

✅ istotne jest wpisanie w systemie naborowym prawidłowej nazwy szkoły absolwenta;

✅ wniosek elektroniczny powinien być elektronicznie podpisany przez rodzica (np. z wykorzystaniem profilu zaufanego lub w innej formie), a następnie wysłany poprzez wykonanie czynności „składam wniosek elektronicznie”; w szczególnie uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru;

✅ kandydat sam wpisuje oceny, ogranicza się wtedy prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy wpisach;

✅ oddziały sportowe, wstępne i dwujęzyczne mają wcześniejszy termin składania dokumentów, które muszą być również kompletne; kandydata należy poinformować, że mogą również uczestniczyć w naborze do pozostałych oddziałów;

✅ orzeczenie o separacji nie jest dokumentem w rozumieniu przepisów prawa poświadczającym samotne wychowywanie dziecka, to dokumentuje jedynie orzeczenie sądu o rozwodzie lub akt zgonu, wraz z oświadczeniem rodzica o samotnych wychowywaniu dziecka;

✅ lista kandydatów zakwalifikowanych, która pojawi się 12 lipca b.r. nie jest listą kandydatów przyjętych do klasy/oddziału, rodzic musi w kolejnym kroku potwierdzić swoją wolę, inaczej miejsce pozostanie wolne;

✅ zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy odebrać ze szkoły podstawowej (od 3 lipca b.r.), wydruk ze strony ZIU nie jest zaświadczeniem;

✅ należy zaznaczyć, że ewentualna korekta wyniku egzaminu ósmoklasisty przez OKE nie wpływa na zmianę terminów rekrutacyjnych, jeżeli wynik egzaminu nie zostanie dostarczony do szkoły w terminie, nie zostanie on uwzględniony w systemie naborowym;

✅ dyrektorzy szkół ponadpodstawowych proszą, by skierowania na badania lekarskie odbierać dopiero na etapie potwierdzania woli przez rodzica, a nie składania wniosku do szkoły.


Możliwość komentowania jest wyłączona.