● REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2023

15 maja 2023 r. w woj. śląskim rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja obywa się z wykorzystaniem platformy Vulcan.

Poniżej link do elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

„Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024″

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/oferty-edukacyjne-katowickich-szk%C3%B3%C5%82

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowe/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podsta-2/

Możliwość komentowania jest wyłączona.