GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Dane teleadresowe:

 • 116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
 • II Komisariat Policji, ul. Iłłakowiczówny 2, Zespół ds. nieletnich: 32 200-36-94; centrala: 32 200-36-50
 • Komenda Wojewódzka Policji- tel. 32 200 22 22,  Zespół ds. Nieletnich, ul. Lompy 19, tel.:32  200-36-94

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, ul. Rataja 14, tel.: 32 254-23-12
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Sokolska 26,
  tel.: 32 259-95-86
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna- Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny ds.        Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dla ofiar przemocy), ul. Okrzei 4,
  tel.: 32 258-35-12

MOPS:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, tel.:32 251-00-87
 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c, tel.: 32 250-50-15
 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, ul. Morcinka 19a, tel. 32 250-50-16
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS-u, ul. Mikołowska 13a, tel.: 32 251-15-99; telefon zaufania: 32  257-14-82

Uzależnienia:

 • Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, ul. Powstańców 21, tel.: 32 256-23-01
 • Ogólnopolski telefon zaufania – narkomania – 801 199 990
 • Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień, ul. Powstańców 31,
  tel. 32 209 11 81

Inne instytucje:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, ul. Witosa 21, tel. 32 413 16 19
 • Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, Świetlica Środowiskowa św. Jacka, ul. Dębowa 23, tel.: 32 355-51-60
 • Sąd Rejonowy- Wydział IV Rodzinny i Nieletnich, ul. Warszawska 45, tel. 32 604 75 81
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowackiego 33/5, tel. 792 503 793
 • Komenda Straży Miejskiej, ul. Młyńska 9, tel. 32 359 95 30

      Telefon interwencyjny całodobowy: 986

 • Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jana i Pawła Męczenników, ul. Chorzowska 160,
  tel.: 254-70-28

Możliwość komentowania jest wyłączona.