REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI OFFICE 365

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach (zwany dalej Szkołą) określa w niniejszym regulaminie zasady korzystania z konta w ramach pakietu usług Microsoft Office 365 zwanego dalej Office 365.
 2. Szczegółowy opis aplikacji i usług Office 365 w planie A1 dostępny jest na stronie internetowej: https://products.office.com/pl-pl/academic/compare-office-365-education-plans w zakładce plan Office 365 A1.
 3. Użytkownikami Office 365 są nauczyciele i uczniowie Szkoły.
 4. Szkoła w ramach Office 365 daje użytkownikowi możliwość korzystania z wersji A1.
 5. Konta użytkowników przypisane są do domeny: zsp1katowice.onmicrosoft.com.
 6. Konto może zostać usunięte, gdy darmowy okres dostępu do usługi zakończy się.
 7. Konto zostaje usunięte gdy użytkownik przestaje być uczniem Szkoły.
 8. Konto nauczyciela zostaje usunięte z dniem rozwiązania umowy o pracę.
 9. Office 365 przeznaczony jest wyłącznie do celów dydaktycznych Szkoły.
 10. Dostęp do konta jest chroniony hasłem.
 11. Nazwy kont uczniów usługi Office365 tworzone są według następujących zasad: imię _Pierwsza litera nazwiska_klasa@zsp1katowice.onmicrosoft.com (np. Jan_K_6c@ zsp1katowice.onmicrosoft.com.
 12. Dostęp do konta Office 365 możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej poprzez stronę internetową www.office.com.
 13. Użytkownikowi zabrania się:
 14. używać usług do wykonywania jakichkolwiek czynności niezgodnych z prawem,
 15. podejmować żadnych działań, które szkodzą lub zagrażają innym osobom,
 16. wysyłać spamu ani używać konta w celu ułatwienia innym osobom wysyłania spamu,
 17. publicznie wyświetlać niestosownych obrazów (np. przemoc, okrucieństwo),
 18. podejmować działań, które są nieuczciwe lub wprowadzają w błąd (np. próby podszywania się pod inną osobę),
 19. podejmować działań, które są szkodliwe dla usług lub innych osób (np. rozpowszechnianie wirusów, nękanie, zamieszczanie wypowiedzi szerzących nienawiść, popieranie przemocy wobec innych osób),
 20. naruszać praw innych osób (np. przez nieautoryzowane udostępnianie treści chronionych prawem autorskim, odsprzedaż lub inny sposób rozpowszechniania),
 21. podejmować działań, które naruszają prywatność innych osób,
 22. udostępniać swego konta innym osobom.
 23. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar przewidzianych w statucie Szkoły i usunięciem konta.
 24. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane po uwierzytelnieniu się w chmurze Office 365 za pomocą jego danych logowania.
 25. Utratę danych do logowania (w szczególności hasła) użytkownik winien natychmiast zgłosić do administratora usługi.
 26. Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft.
 27. Szczegóły ochrony prywatności znajdują się na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
 28. Opiekę i wsparcie w zakresie wystąpienia problemów w trakcie logowania się do portalu www.office.com, zmiany hasła w usłudze Office 365, świadczy w dni robocze administrator: Mateusz Staśko – kontakt przez e-dziennik.
 29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.