OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach informuje, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie:

Centrum Stomatologii Neomed Włodzimierz Skorus

ul. Gustawa Morcinka 9-11

40-124 Katowice,

tel: (32) 258-48-85. 

Zakres opieki obejmuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  3. Mają Państwo prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką.
  4. Zarówno sprzeciw jak i zgoda skierowany powinien być bezpośrednio do świadczeniodawcy: Centrum Stomatologii Neomed Włodzimierz Skorus, ul. Gustawa Morcinka 9-11, 40-124 Katowice, tel: (32) 258-48-85.
  5. Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę/Zespół.
  6. Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  7. W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w gabinecie (ew. dentobusie) wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
  8. Zgoda rodzica daje możliwość daje możliwość skorzystania z cyklicznych przeglądów i udzielenia pomocy przez gabinet w sytuacjach nagłych (ból, uraz, brak terminów w innym gabinecie).
  9. Opieka stomatologiczna odbywa się w gabinecie tylko w obecności opiekuna prawnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.