INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców

Platforma powstała w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest dostępna pod adresem

stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych

skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp

do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można

zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie dodawane są

nowe).

Materiały zamieszczone na platformie kierowane są do: dzieci i młodzieży ze szkół

podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków młodzieżowych ośrodków

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół,

rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

Możliwość komentowania jest wyłączona.