● SZKOŁA PATRIOTÓW

W ramach powyższego projektu edukacyjnego mocno angażujemy się w opiekę nad pomnikami historii w naszej dzielnicy. W pierwszym etapie szczególną troską otaczamy Pomnik Powstańców Śląskich przy ulicy Dębowej, gdzie realizujemy proste prace porządkowe, pogłębiając przy tym wiedzę na temat dębskich powstańców. 11 listopada, w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, wraz z pocztem sztandarowym złożymy w tym miejscu, kwiaty i zapalimy znicze.

Jesienią będziemy zajmować się innym historycznym, a niesłusznie zapomnianym miejscem. Spróbujemy uporządkować otoczenie grobu górników kopalni „Kleofas”, którzy zginęli w wyniku pożaru w nocy z 3 na 4 marca 1896 roku. W tej katastrofie poległo aż 105 górników, z których część pochowano właśnie na dębskim cmentarzu.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym SZKOŁA PATRIOTÓW, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski.

Wychowanie patriotyczne  to między innymi tworzenie więzi emocjonalnej dziecka i ucznia z rodziną oraz rówieśnikami, dostrzeganie wartości i piękna przyrody, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do ojczystego kraju, jego tradycji i kultury. Proponowane przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.

Szkoła w trakcie realizacji projektu będzie ubiegać się o przyznanie tytułu SZKOŁY PATRIOTÓW.

Koordynatorem Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego Szkoła Patriotów w naszej szkole jest Pan Łukasz Krupa – nauczyciel historii / WOS / EDB

Poniżej regulamin projektu:

Szkoła Patriotów – regulamin

Możliwość komentowania jest wyłączona.