● HISTORIA SZKOŁY

Dnia 1 czerwca 1827r. ksiądz Józef Beder zwrócił się do władz rejencji opolskiej o zgodę na założenie szkoły w Dębie. Zamysł budowy szkoły został zaakceptowany. Drewniany budynek zlokalizowany przy ulicy Chorzowskiej 153 był gotowy 1 stycznia 1828r. – taki jest początek Szkoły nr 1, której jesteśmy spadkobiercami. Pierwsze dane dotyczące liczby uczniów uczęszczających do szkoły pochodzą z 1834r. Uczyło się w niej wówczas 117 dzieci, ale już w 1856r. ich liczba wzrosła do 256. Budynek powiększono, a później w miejscu starego powstał nowy, murowany, jednopiętrowy. Jego fundatorami byli właściciele hut „Agnieszka”, „Baildon” oraz Gwarectwo „Waterloo”. Budynek niniejszy z przeznaczeniem na szkołę został wybudowany w roku 1913. Jednak w związku z zaplanowaną działalnością wojenną, Niemcy postanowili zrezygnować z pierwotnych planów i przeznaczyli budynek na szpital wojskowy, który funkcjonował do czerwca 1922r. Na skutek aktywnej działalności powstańców śląskich oraz dzięki wynikom plebiscytu teren przydzielono Polsce, szpital zlikwidowano, a budynek oddano władzom szkolnym. Z dniem 1 października 1922r. szkoła wznowiła swoją działalność. Od tej chwili minęło właśnie 100 lat. Rok 1924 był szczególnie ważny. Wiosną nadano szkole imię wielkiego działacza narodowego – Karola Miarki, podkreślając polskie i zarazem śląskie tradycje. 15 października 1924r. gmina Dąb została włączona do Katowic jako dzielnica. W roku 1932 zmieniono numer szkoły 1 w Dębie, na 18 w Katowicach. Niejeden więc starzyk, patrząc na tę szkołę, wspomina swoje młode lata, jak sylabizował w niej pierwsze wyrazy, hasał po boisku, jak dziadek szedł do powstania, a ojciec na wojnę… Chodził więc do tej szkoły pradziadek, dziadek, ojciec, chodzi wnuk. Szkoła przywołuje również wspomnienia harcerskie. Do dziś wielu starszych mieszkańców Dębu czerpie swoje najpiękniejsze wspomnienia z przynależności do drużyn harcerskich, z obozów organizowanych w ciekawych zakątkach Polski, z patriotycznych wzruszeń wyniesionych z harcerskich imprez i uroczystości. Szkoła zawsze była przyjazna środowisku. Cieszyła się szacunkiem rodziców i uczniów. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy Dębu wraz z Towarzystwem jego Miłośników okazują zrozumienie dla potrzeb szkoły, która żywo uczestniczy w życiu dzielnicy, organizując liczne imprezy…Od 1 stycznia 1993r. szkoła ma status szkoły miejskiej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ bez pomocy miasta nie moglibyśmy sami uporać się z wieloma problemami. W związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego Szkoła Podstawowa nr 18 z dniem 1 września 1999 roku stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Decyzją Rady Miejskiej Katowice z dnia 1 września 2007 roku Szkoła Podstawowa nr 18 i Miejskie Przedszkole nr 24 zostały połączone w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Katowicach i tym sposobem po 180 latach wróciliśmy do numeru 1 i mamy nadzieję, że historia dopisze wiele ważnych i ciekawych faktów w jego dziejach. Kolejna reforma edukacji wprowadziła od 1 września 2017 roku ośmioletnią szkołę podstawową.

SZKOŁA ROK 1990

 

Szkola-1990

BOISKO ASFALTOWE Z KOŃCA XX WIEKU

Boisko-asfaltowe-koniec-XX-w.

FRAJDA

         Zespół chóralny „Frajda” istniał w Szkole Podstawowej nr 18 w Katowicach od 2002 r. Do zespołu należeli uczniowie w wieku od 6 do 13 lat. Zespół pracował dwa razy w tygodniu po 2 godziny i z roku na rok liczył przeciętnie 35 osób. Dyrygent – Pani Anna Żurkowska-Trefon – emerytowana nauczycielka matematyki i muzyki – przyjmowała do zespołu młodzież uzdolnioną oraz chętną do rozwijania uzdolnień muzycznych. Wychodziła ona bowiem z założenia, że dzieci kochają śpiew, a odpowiednie ćwiczenia rozwijają ich umiejętności i zainteresowania.

         Przez 6 lat zespół brał udział w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, dzięki któremu nastąpił niebywały rozwój umiejętności zarówno dyrygenta, jak i chórzystów. Ostatnie lata działalności chóru to pasmo samych osiągnięć, takich jak: Złote Pasma w przeglądach chórów szkolnych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, II nagroda na V Festiwalu Chórów Szkolnych w Częstochowie, udział chóru w transmitowanym przez Program TVP2 koncercie KOLĘDA NOVA w Bazylice Mariackiej w Krakowie w Wigilię 2011 r.

         Zespół przez wiele lat udzielał się także w środowisku lokalnym – zawsze brał udział w DNIACH DĘBU, w PIKNIKACH PARAFIALNYCH oraz w JASEŁKACH wystawianych w parafialnym kościele lub w kaplicy św. Barbary w Dębie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.