ZSP1
SP 18
MP 24
zsp 1
zsp1
zespół szkolno przedszkolny nr 1
szkoła podstawowa nr 18
zespół szkolno przedszkolny nr 1
przedszkole 24
rok szkolny STATUT i REGULAMINY
szkoła PRACA
szkoła PRZETARGI

OGŁOSZENIE O WYBORZE czytaj...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w przetargu przeprowadzanym  zgodnie z przepisami  art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny, na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)
na  remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Katowicach przy ul. Sportowej 29
czytaj...

 

TYTUŁ: ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego w ZSP nr 1 w Katowicach
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach
Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu oraz trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. nr 191, poz. 1957) informuje się, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach I posiada niżej wymieniony sprzęt, który ze względu na znaczne zużycie i liczne uszkodzenia zakwalifikowany został jako składniki zbędne:

L.P. NAZWA j.m. ILOŚĆ WARTOŚĆ
1 Drukarka KYOCERA Ecosys szt 1 1 495,56 zł
2 Monitor FUJITSU SIEMENS szt 1
300,00zł
3 Monitor SIEMENS szt 1 927,00 zł
4 Monitor SIEMENS szt 1 927,00 zł
5 Monitor DTK szt 1 628,30 zł
6 Monitor DTK szt 1 628,30 zł
7 Monitor PHILIPS szt 1 150,00 zł
8 Jednostka Centralna DTK szt 1 550,00 zł
9 Jednostka Centralna DTK szt 1 550,00 zł
10 Wiertarka szt 1 389,00 zł

 

PRZETARGI

 

1. WYKONANIE USŁUGI EDUKACYJNEJ - TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  • Ogłoszenie o wyborze: czytaj...
  • Ogłoszenie : czytaj...
  • SIWZ-Specyfikacja:czytaj...

    2. WYKONANIE USŁUGI EDUKACYJNEJ - TERAPIA LOGOPEDYCZNA- przetarg anulowano

  • COPYRIGHT 2008 ZSP1