ANIOŁY ZE SZKOŁY

Informacje o akcji
Celem akcji jest pobudzenie aktywności uczniów w działaniach pomocowych a przede wszystkim zrozumienia pojęcia empatii, jego nazwanie i dookreślenie w codziennym postępowaniu w stosunku do zwierząt. „Anioły ze szkoły” to projekt idealnie uzupełniający i uatrakcyjniający podstawę programową nauczania w szkołach.
Ważne jest mówienie o uczuciach i emocjach. Ważne jest wspomaganie rozwoju pozytywnych cech jak empatia czy filantropia co w dalszej perspektywie rozwoju młodego człowieka będzie się powiększać i przenosić na coraz szersze płaszczyzny. Stąd nasz projekt „Anioły ze szkoły”.
W pierwszej fazie pokazujemy, że najłatwiej jest pomagać zwierzętom, pokazujemy, że zwierzęta czują jak ludzie, mają takie same smutki i radości. Następnie najprostszymi technikami tę pomoc zwierzętom przekierowujemy na ludzi. Poprzez naszą akcję tworzymy nowe lepsze społeczeństwo – wiadomo, że nie dziś i nie jutro nastąpią zmiany globalne ale wokół nas łatwej będzie zmieniać życie na lepsze, tu i teraz, a potem przenosić je na cały kraj i świat.
Nasza akcja ma zasięg ogólnopolski i długofalowy. „Anioły ze szkoły” pomagają zwierzętom, ucząc się empatii i szacunku do zwierzą, są płaszczyzną spotykań się z ciekawymi ludźmi, oraz organizowanych lokalnych akcji pomocy zwierzętom.
„Anioły ze szkoły” to inicjatywa dzięki której uczniowie otrzymują materiały i informacje o sytuacji zwierząt w Polsce i na świecie. Nauczyciele zaś otrzymują scenariusze lekcji materiały edukacyjne, zaświadczenie o zrealizowanych akcjach a szkoła otrzymuje certyfikat udziału w wydarzeniu. W ramach projektu zorganizowane są konkursy: konkurs wiedzy o zwierzętach, konkurs plastyczny, konkurs o książce „Psie Troski”.
„Anioły ze szkoły” – Szkolne Koła TOZRP przygotowują plan pracy na rok szkolny, prowadzą kronikę, mają możliwość prowadzenia bloga na stronie projektu www.aniolyzeszkoly.pl – tym samym tworzą platformę wymiany informacji pomiędzy szkołami i działającymi w nich kołami. Uczniowie uczą się pracy zespołowej w swojej placówce, w mieście, gminie, powiecie czy województwie.
Więcej wkrótce na www.aniolyzeszkoly.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.