ZASADY KONSULTACJI Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI

 1. Konsultacje odbywają się wg harmonogramu ustalonego na podstawie potrzeb rodziców /opiekunów i nauczycieli.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się również konsultację zdalną z nauczycielem za pomocą  dostępnych środków komunikacji.
 3. Na konsultacje stacjonarne przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Nie zaleca się przychodzenia do szkoły osobom przewlekle chorym, które narażone są na ostry przebieg wirusa covid19.
 5. Warunkiem przyjęcia rodzica/opiekuna na konsultację jest wynik pomiaru temperatury ciała wynoszący nie więcej niż 38 stopni (pomiar dokonywany w szkole).
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno rodzicowi / opiekunowi przyjść do szkoły.
 7. Komunikacja  z rodzicami/opiekunami ucznia, przebiega w sposób szybki i niezbędny.
 8. Podczas konsultacji należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny min. 2m).
 9. Po skończonej konsultacji krzesło i ławka jest myta lub dezynfekowana. Następny rodzic zajmuje inne miejsce w sali, aby pracownik obsługi mógł umyć poprzednio zajmowane stanowisko.
 10. Rodzic/opiekun prawny podczas konsultacji korzysta z własnych przyborów (np. długopis, kartka itp.)
 11. Sale lekcyjne, w których odbywają się konsultacje, są cały czas wietrzone.
 12. Powierzchnie najczęściej dotykane są na bieżąco dezynfekowane przez pracowników obsługi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.