ZASADY ORGANIZACJI BIBLIOTEKI

Zasady organizacji pracy biblioteki w  roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 18 w Katowicach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 1. Biblioteka będzie czynna codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00.
 2. Komplety podręczników przygotowane przez bibliotekarza przekazują uczniom wychowawcy w klasach.
 3. Zasady wypożyczania książek zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa:
  1. Czytelnik (w osłonie ust i nosa  zatrzymuje się przy stoliku ustawionym przy drzwiach (nie wchodzi do środka) i przekazuje bibliotekarzowi swoje zamówienie. Bibliotekarz podaje książkę czytelnikowi po dokonaniu wpisu do karty czytelnika.
  1. Pozostałe osoby ustawiają się w kolejce na korytarzu zachowując między sobą odstęp 1,5 metra.
  1. W celu uniknięcia gromadzenia się uczniów w przypadku zapotrzebowania klasy na daną lekturę wybrany uczeń (klasowy łącznik biblioteczny) lub nauczyciel składa zbiorowe zamówienie u bibliotekarza, a następnie odbiera przygotowane książki i przekazuje uczniom w klasie.
  1. Czytelnik, który tylko oddaje książkę kładzie ją na stoliku przy drzwiach i odchodzi, gdy bibliotekarz dokona adnotacji o zwrocie na karcie czytelnika.
 4. W bibliotece mogą przebywać wyłącznie uczniowie nieuczęszczający na wybrane lekcje (np. religia, język niemiecki, i inne). Wskazane jest, aby osoby te siedziały jak najdalej od siebie i ograniczyły wzajemną komunikację.
 5. Dopóki w bibliotece trwają prace związane z podręcznikami (wrzesień) uczniowie wypożyczają tylko lektury szkolne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.