ZASADY ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W KATOWICACH

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.
 1. Biblioteka będzie czynna codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00.
 2. Komplety podręczników przygotowane przez bibliotekarza przekazują uczniom wychowawcy w klasach.
 3. Zasady wypożyczania książek zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa:
  • Obowiązuje zakaz swobodnego dostępu przez uczniów do regałów z książkami.
  • Czytelnik w osłonie ust i nosa zatrzymuje się przy stoliku ustawionym przy drzwiach (nie wchodzi do środka) i przekazuje bibliotekarzowi swoje zamówienie. Bibliotekarz podaje książkę czytelnikowi po dokonaniu wpisu do karty czytelnika.
  • Pozostałe osoby ustawiają się w kolejce na korytarzu zachowując między sobą odstęp 1,5 metra.
  • W celu uniknięcia gromadzenia się uczniów w przypadku zapotrzebowania klasy na daną lekturę wybrany uczeń (klasowy łącznik biblioteczny) lub nauczyciel składa zbiorowe zamówienie u bibliotekarza, a następnie odbiera przygotowane książki i przekazuje uczniom w klasie.
  • Czytelnik, który tylko oddaje książkę kładzie ją na stoliku przy drzwiach i odchodzi, gdy bibliotekarz dokona adnotacji o zwrocie na karcie czytelnika.
  • Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi 2 dni.
 4. W bibliotece mogą przebywać wyłącznie uczniowie nieuczęszczający na wybrane lekcje (np. religia, język niemiecki, i inne). Wskazane jest, aby osoby te siedziały jak najdalej od siebie i ograniczyły wzajemną komunikację.
 5. Dopóki w bibliotece trwają prace związane z podręcznikami (wrzesień) uczniowie wypożyczają tylko lektury szkolne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.