ZASADY ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.      Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.      Rodzice/Opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.

4.      1 września 2021 roku uczniowie klasy 1, 2b oraz klas 4 mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem wg ustalonego harmonogramu.

5.      Uczniowie klasy 2a, 3 oraz klas 5-8 przychodzą do szkoły 1 września 2021 roku bez rodziców/opiekunów wg ustalonego harmonogramu.

6.      Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa.

7.      Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w osłonie ust i nosa, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ściąga osłonę.

8.      Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej sali przy zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

9.      W częściach wspólnych budynku szkoły (korytarze, toalety, stołówka, szatnie) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

10.    Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do zachowania  dystansu min. 1,5m.

11.    Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Możliwość komentowania jest wyłączona.