ZASADY ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Rodzice/Opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.
 4. 1 września 2020 roku uczniowie klas 1-4 mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem wg ustalonego harmonogramu.
 5. Uczniowie klas 5-8 przychodzą do szkoły 1 września 2020 roku bez rodziców/opiekunów wg ustalonego harmonogramu.
 6. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa.
 7. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w osłonie ust i nosa, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ściąga osłonę.
 8. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej sali przy zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 9. W częściach wspólnych budynku szkoły (korytarze, toalety, stołówka, szatnie) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 10. Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do zachowania  dystansu min. 1,5m.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Możliwość komentowania jest wyłączona.