PEDAGOG

W okresie kształcenia na odległość kontakt z pedagogiem szkolnym w godz. 8:00 – 16:00 pod nr: 515 322 647.

Godziny pracy pedagoga szkolnego obowiązuje od 27.01.2020 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.40 – 9.40
(rewalidacja N.W.)     

9.40 – 12.40

 8.50 – 12.50     

12.50 – 13.50
(rewalidacja N.W.)

 8.40 – 9.40
(rewalidacja M.A.)    

9.40 – 13.40

 11.00 – 12.50     

12.50 – 13.50
(rewalidacja M.A.)

13.50 – 14.50
(rewalidacja W. B.)

14.50 – 16.00

 8.50 – 12.50     

12.50 – 13.50
(rewalidacja W.B.)

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Dane teleadresowe:

 

 • 116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

 • 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

 

 • II Komisariat Policji, ul. Iłłakowiczówny 2, Zespół ds. nieletnich: 32 200-36-94; centrala: 32 200-36-50

 

 • Komenda Wojewódzka Policji- tel. 32 200 22 22, Zespół ds. Nieletnich, ul. Lompy 19, tel.:32  200-36-94

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

 

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, ul. Rataja 14, tel.: 32 254-23-12

     

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Sokolska 26,
  : 32 259-95-86

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna- Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny ds.        Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dla ofiar przemocy), ul. Okrzei 4,
  : 32 258-35-12

 

MOPS:

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, tel.:32 251-00-87

 

 • Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Dębowa 16c, tel.: 32 250-50-15

 

 • Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, ul. Morcinka 19a, tel. 32 250-50-16

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS-u, ul. Mikołowska 13a, tel.: 32 251-15-99; telefon zaufania: 32  257-14-82

 

Uzależnienia:

 

 • Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, ul. Powstańców 21, tel.: 32 256-23-01

 

 • Ogólnopolski telefon zaufania – narkomania – 801 199 990

 

 • Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień, ul. Powstańców 31,
  32 209 11 81

 

 

 

Inne instytucje:

 

 • Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, ul. Witosa 21, tel. 32 413 16 19

 

 • Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, Świetlica Środowiskowa św. Jacka, ul. Dębowa 23, tel.: 32 355-51-60

 

 • Sąd Rejonowy- Wydział IV Rodzinny i Nieletnich, ul. Warszawska 45, tel. 32 604 75 81

 

 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowackiego 33/5, tel. 792 503 793

 

 • Komenda Straży Miejskiej, ul. Młyńska 9, tel. 32 359 95 30

      Telefon interwencyjny całodobowy: 986

 

 • Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jana i Pawła Męczenników, ul. Chorzowska 160,
  : 254-70-28

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.