KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

– Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021r.

– Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021r.

– Ferie zimowe – 14-27 lutego 2022r.

– Egzamin 8 klas        – język polski 24 maja 2022r.

– matematyka 25 maja 2022r.

– język obcy nowożytny 26 maja 2022r.

– Wiosenna przerwa świąteczna – 14-19 kwietnia 2022r.

– Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 14 października 2021r.,

24, 25, 26 maja 2022r. dla uczniów klas 1-7,

Propozycja: 12 listopada 2021r., 7 stycznia 2022r., 02 maja 2022r., 17 czerwca 2022r.,

Dzień Sportu – 06 października 2021r. lub 21 czerwca 2022r.

– Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole – 24 czerwca 2022r.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 została wyłączona

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

1 września 2021 roku o godz. 8:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji całej społeczności szkolnej w kościele parafialnym w Dębie. Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły do sali gimnastycznej o godzinie 9:15 z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

ZASADY ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.     Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.     Rodzice/Opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.

4.     1 września 2021 roku uczniowie klasy 1, 2b oraz klas 4 mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem wg ustalonego harmonogramu.

5.     Uczniowie klasy 2a, 3 oraz klas 5-8 przychodzą do szkoły 1 września 2021 roku bez rodziców/opiekunów wg ustalonego harmonogramu.

6.     Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa.

7.     Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w osłonie ust i nosa, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ściąga osłonę.

8.     Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej sali przy zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

9.     W częściach wspólnych budynku szkoły (korytarze, toalety, stołówka, szatnie) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

10.  Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do zachowania  dystansu min. 1,5m.

11.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE – WAŻNA INFORMACJA

Informuję, że od 01.09.2021 do dnia 13.09.2021r. pedagog szkolny przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł netto (świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych).

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego w godzinach pracy pedagoga, ewentualnie po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość odebrania wniosku z sekretariatu szkoły, bądź przesłania drogą elektroniczną.

Pedagog szkolny: Ewelina Ogonek, tel. 515 322 647

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE – WAŻNA INFORMACJA została wyłączona

REMONT BOISKA DOBIEGA KOŃCA

Wykonywane są dwa zadania z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Powstało miniboisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Dokonano też renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Ponadto wymieniono i rozbudowano piłkochwyty.

W 2022 roku mamy w planach remont dużego boiska wielofunkcyjnego. Wniosek o realizację tego zadania został już złożony w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie już we wrześniu, szczegóły podamy wkrótce.

W ramach Budżetu Obywatelskiego, udało się zakupić dwie kolejne tablice interaktywne. Zostały umieszczone w salach 7 i 21. Aktualnie szkoła posiada 12 takich urządzeń. To duży wkład Urzędu Miasta Katowice w podnoszenie jakości edukacji szkół.

Więcej znajdziecie na naszym BLOG-u:

https://opowiastki-z-osiemnastki.blogspot.com/2021/08/z-zycia-szkoy-nasze-boisko-nie-do.html

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania REMONT BOISKA DOBIEGA KOŃCA została wyłączona

PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH” – PODSUMOWANIE

W tym roku szkolnym nasza szkoła miała zaszczyt wziąć udział w projekcie Szkoła Najlepszych.

W ramach podziękowania za zaproszenie do projektu uczniowie postanowili nakręcić film, do którego obejrzenia zapraszamy na naszym BLOG-u. Tam znajdziecie również inne ciekawostki dotyczące programu.

https://opowiastki-z-osiemnastki.blogspot.com/2021/06/z-zycia-szkoy-nasz-udzia-w-szkole.html

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH” – PODSUMOWANIE została wyłączona

WIOSENNE WYZWANIE INSTA.LING 2021

Szkoła podjęła wyzwanie i zdobyła kolejny certyfikat w tym roku szkolnym. Gratulujemy uczniom i nauczycielowi sukcesu w XVI edycji. 

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania WIOSENNE WYZWANIE INSTA.LING 2021 została wyłączona

Osiągnięcia w konkursach i zawodach w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych – laureat;
 2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych – udział;
 3. z Chemii dla uczniów szkół podstawowych – udział, II etap;
 4. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych – udział, II etap;
 5. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych – udział, II etap;
 6. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych – udział;
 7. Konkurs „Komiksowa Odyseja kosmiczna” – udział;
 8. z Historii dla uczniów szkół podstawowych – udział;
 9. XVII Wojewódzki Konkurs Poetycki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej” – laureat;
 10. XV Miejski Konkurs dla Uczniów z Dysleksją „ Wiem, że potrafię” – wyróżnienie,    II miejsce;
 11. Konkurs plastyczny „ Bezpieczny w sieci” – udział;
 12. Ogólnopolski Konkurs „Z chemią za Pan Brat” – udział;
 13. II edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej” – III miejsce;
 14. XI Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich „Literacki SMS – poezja i proza na 160 znaków” – udział;
 15. Ogólnopolski Konkurs „Mistrz wypracowań” – II edycja – udział;
 16. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych – finalistka;
 17. – udział;
 18. Miejski Konkurs Profilaktyczny „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka” – udział;
 19. Konkurs Matematyczny Kangur – udział;
 20. Wielka Liga Czytelników – I Wicemistrz, Mistrz Powiatu, Finalista;
 21. Międzyszkolny Konkurs na opowiadanie lub bajkę matematyczną dla uczniów klas IV – VIII – udział;
 22. Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – I miejsce;
 23. Konkurs Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na maskotkę – udział;
 24. Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” online – laureat VI i VII stopnia;
 25. Międzyszkolny Konkurs „Kodowanie w programie Scratch” – Stop Przemocy – wyróżnienie;
 26. Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Wiem, rozumiem, liczę” – III miejsce;
 27. Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” – 2 laureatów;
 28. „Warszawa jest klawa”– Ogólnopolski Konkurs organizowany przez Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie – udział
 29. XVIII Wojewódzki Konkurs Poetycki „Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej” – udział;
 30. Konkurs na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego pod patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy – udział;
 31. Konkurs plastyczny i literacki „Bł. Edmund Bojanowski w oczach dziecka” – udział;
 32. Międzyszkolny Konkurs Językowo – Geograficzny – Kraje związkowe Niemiec – Deutsche Bundeslander – I miejsce;
 33. Miejski konkurs profilaktyczny „Razem raźniej. Bądźmy razem w nauce i zabawie”
  w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka” – udział;
 34. XVIII Miejski konkurs regionalno – plastyczny „Projekt Centrum Nauki
  w Katowicach” – wyróżnienie, II miejsce;
 35. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty” – udział;
 36. Wojewódzki konkurs plastyczny o Bezpieczeństwie – udział;
 37. Ogólnopolski konkurs plastyczny Państwowej Straży Pożarnej „Mój bezpieczny dom” – udział;
 38. Konkurs plastycznyMój ulubiony bohater literacki” – udział;
 39. Międzyszkolny konkurs przyrodniczo – plastyczny „Co pełza i hasa po polach
  i lasach” – I, II miejsce, wyróżnienie;
 40. Międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Wiosenny bukiet” – udział;
 41. XV edycja Międzynarodowego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” – udział.
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania Osiągnięcia w konkursach i zawodach w roku szkolnym 2020/2021 została wyłączona

DRUGI CERTYFIKAT ZA KONKURSY „ORZEŁ”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach otrzymał drugi certyfikat za wysokie wyniki w konkursach „Orzeł”. Dziękujemy uczniom i nauczycielowi prowadzącemu Pani mgr Jolancie Suchanek.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania DRUGI CERTYFIKAT ZA KONKURSY „ORZEŁ” została wyłączona

MAMY FINALISTKĘ PIERWSZEJ OLIMPIADY CHEMICZNEJ

Hanna Kręcisz uzyskała tytuł finalisty pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych. Nauczycielem prowadzącym była Pani mgr Joanna Bugla.
Pierwsza ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych, objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest dla wszystkich, dla których chemia jest pasją, a może nawet częścią planu na przyszłość. Konkurs jest trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbyły się zdalnie, a etap trzeci w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Olimpiada jest organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki. W pierwszym etapie wzięło udział prawie 4500 uczniów. Do trzeciego etapu zakwalifikowało się 307 uczestników. Komitet Główny podjął decyzję o przyznaniu tytułu finalisty olimpiady wszystkim uczestnikom finału, którzy w teście końcowym uzyskali wynik co najmniej 50% punktów. Szczegóły olimpiady znajdują się na stronie: www.edukator.pl/olimpiada/

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania MAMY FINALISTKĘ PIERWSZEJ OLIMPIADY CHEMICZNEJ została wyłączona

XII ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH 2021

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania XII ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH 2021 została wyłączona