NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

1 września 2021 roku o godz. 8:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji całej społeczności szkolnej w kościele parafialnym w Dębie. Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły do sali gimnastycznej o godzinie 9:15 z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

ZASADY ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.     Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.     Rodzice/Opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.

4.     1 września 2021 roku uczniowie klasy 1, 2b oraz klas 4 mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem wg ustalonego harmonogramu.

5.     Uczniowie klasy 2a, 3 oraz klas 5-8 przychodzą do szkoły 1 września 2021 roku bez rodziców/opiekunów wg ustalonego harmonogramu.

6.     Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa.

7.     Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w osłonie ust i nosa, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ściąga osłonę.

8.     Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej sali przy zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

9.     W częściach wspólnych budynku szkoły (korytarze, toalety, stołówka, szatnie) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

10.  Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do zachowania  dystansu min. 1,5m.

11.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualnosci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.