JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 31.03.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 31.03.2020 r. do godz. 24.00 dnia  31.03.2020 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 31.03.2020 r. przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów, a na dzień 01.04.2020 r. przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dzień 31.03.2020 r. Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza będzie zła.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 31.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: będziński, rybnicki, mikołowski, wodzisławski, zawierciański, myszkowski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 31.03.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkująca obszar powiatu wymienionego powyżej: 2211111 osób
Dzień 01.04.2020 r.
  Brak ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: – rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: –  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, –  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, – osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, –  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.   Zaleca się również: –  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, –  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,  – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 31.03.2020 r. godz. 9.00
Podstawa prawna (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
Źródła danych
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach
Publikacja http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł Uwaga!
Skrót W dniu 31 marcana części woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu PM10 (100 µg/m3).
Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień 31.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: będziński, rybnicki, mikołowski, wodzisławski, zawierciański, myszkowski.

Departament Monitoringu Środowiska

Naczelnik Regionalnego Wydziału

Monitoringu Środowiska w Katowicach

Andrzej Szczygieł

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualnosci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.