KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – INFORMACJE PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ

Poradnik dla rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem o sytuacji związanej z koronawirusem:

DRODZY RODZICE!

   Za nami i przed nami czas, w którym Wasze dzieci  nie uczą się w szkole;  ze względów bezpieczeństwa pozostają w domach.  My -nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy nie chcemy by dla uczniów był to czas „wakacji od nauki”. Przyjdzie na to pora za parę miesięcy. Chcemy natomiast, by dzieci nie traciły kontaktu z nauką, by nadal mogły się realizować w roli uczniów, uzupełniając bądź rozszerzając swoją wiedzę. Jest to możliwe w oparciu o materiały przygotowane  przez nauczycieli naszej szkoły, a także materiały szeroko dostępne w Internecie. 

    Proces zdalnego uczenia się będzie wymagał od uczniów dużej dozy samodyscypliny, samodzielności, umiejętności gospodarowania czasem, a także wsparcia ze strony rodziców. Priorytetową rolą rodziców będzie pomoc dziecku w procesie samokształcenia się oraz wzmacnianie jego motywacji. Motywacja ma tu szczególne znaczenie, bo jest siłą pobudzającą dziecko do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań. Jest też jednym z najważniejszych czynników warunkujących sukces szkolny.

    Są dzieci u których potrzeby poznawcze są tak mocno rozwinięte, że nie trzeba ich szczególnie dopingować do nauki- same stawiają sobie ambitne cele na tym polu i wytrwale do nich dążą. Ale jest też wiele dzieci, które są mniej aktywne, którym nauka nie sprawia tyle satysfakcji, czasem wręcz bywa źródłem trudności. W trosce o potrzeby jednych i drugich uczniów warto zapoznać się ze sposobami wzmacniania ich motywacji, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w osiągnięciach szkolnych.

JAK WZMACNIAĆ U DZIECKA MOTYWACJĘ DO NAUKI W DOMU

PORADNIK DLA RODZICÓW

Rodzicu!!!

Jeżeli chcesz , by Twoje dziecko było zmotywowane do nauki i rozwijało swój potencjał:

 • Słowem i przykładem pokazuj dziecku wartość nauki- rozbudzaj jego zainteresowania. Rozmawiaj, dyskutuj na ciekawe temat, podziel się z dzieckiem swoimi pozytywnymi doświadczeniami szkolnymi, oglądaj z nim programy edukacyjne, proponuj interesujące książki, artykuły  do przeczytania.
 • Słuchaj co dziecko ma do powiedzenia odnośnie swojej nauki,  planów dotyczących kim chce zostać w przyszłości. Pomagaj mu w stawianiu sobie realistycznych celów.
 • Ustal z dzieckiem czas, który codziennie będzie poświęcało na naukę.  Umieść go w codziennym harmonogramie dnia. Dopilnuj jego przestrzegania.
 • Ustal z dzieckiem zasadę-„Najpierw obowiązki- później przyjemności”.
 • Zainteresuj się tym co dziecko ma do zrobienia, nauczenia się w domu.  Podziel się swoimi odczuciami na ten temat (” To ciekawe….., „, „Dzięki temu zadaniu będziesz mógł …..”, „Dowiesz się…….itp.)
 • Dyskretnie monitoruj samodzielną pracę dziecka- zapewnij go o gotowości pomocy w razie pojawienia się trudności. Wspieraj ale nie wyręczaj, wdrażaj do samodzielności. W razie potrzeby wspólnie poszukajcie dróg pokonania trudności.
 • Zachęcaj dziecko do wykonania zadania najlepiej jak potrafi. Dostosuj swoje oczekiwania do jego aktualnych możliwości.
 • Sprawdź jak dziecko wykonało zadanie, przepytaj go z wyuczonego materiału.
 • Pochwal dziecko za dobrze wykonaną pracę, za włożony wysiłek , zaangażowanie, co pozwoli wzmocnić jego poczucie własnej wartości.
 • Wspieraj dziecko w chwilach zniechęcenia, drobnych niepowodzeń-dodawaj mu wiary w siebie, omów z nim problem, dopinguj do dalszej pracy.
 • Eksponuj mocne strony dziecka. Unikaj porównywania go do któregoś z rodzeństwa, kolegów.
 • Zafunduj dziecku od czasu do czasu jakąś nagrodę materialną za zaangażowanie we własna naukę.
 • Zadbaj o dobre warunki do nauki dla dziecka.
 • Stwarzaj w domu atmosferę dająca dziecku poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości.

JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECKU WARUNKI DO NAUKI

PORADNIK DLA RODZICÓW

RODZICU!!!

Aby dziecko mogło efektywnie się uczyć musi mieć stworzone odpowiednie ku temu warunki.

Dobrze zorganizowane miejsce w którym na co dzień w domu pracuje, odpowiedni klimat w rodzinie oddziałują pozytywnie  na jego procesy myślenia i zapamiętywania, na koncentrację, a także na motywację-klucz do sukcesu.

Zadbaj zatem o to, by:

 • dziecko miało własne, stałe miejsce do pracy szkolnej -jeśli nie ma oddzielnego pokoju, to zapewnij mu inne miejsce, wyposażone w biurko, ewentualnie stolik, półkę, gdzie będzie gromadziło swoje zeszyty,niezbędne książki, przybory szkolne, swoje osobiste „skarby”.
 • w trosce o wzrok dziecka biurko należy umieścić w najjaśniejszym miejscu pokoju (najlepiej naprzeciw okna lub w najbliższej jego okolicy). Wtedy wzrok dziecka mniej się będzie męczył. 
 • wysokość biurka i krzesełka do siedzenia powinny być dopasowane do zmieniającego się wzrostu dziecka. Warto więc pomyśleć o meblach z możliwą regulacją. Uczenie się przy źle dopasowanych sprzętach sprzyja powstawaniu u dzieci wad postawy.
 • w miejscu, gdzie dziecko się uczy, odrabia pisemne zadania nie powinno być zbyt dużej ilości bodźców rozpraszających jego uwagę. Niewskazane są zatem plakaty z dużą ilością szczegółów przyciągających uwagę, duża liczba maskotek, bibelotów. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest umieszczenie nad biurkiem, na wysokości wzroku dziecka,  niewielkiej tablicy korkowej, która może pełnić funkcję organizera. Tam dziecko będzie mogło umieścić kalendarz, plan lekcji, przypinać karteczki z informacjami o ważnych terminach-np. sprawdzianów, przeczytania lektury, oddania książki do biblioteki , itp.
 • lampka na biurku ucznia też powinna być prawidłowo umieszczona, by dobrze oświetlać miejsce jego pracy. Praworęczni uczniowie powinni ją mieć po swojej lewej stronie, a leworęczni odwrotnie -po prawej stronie. Nie jest wskazane korzystanie ze światła jarzeniowego.
 • przed przystąpieniem do nauki, zwłaszcza pamięciowej dobrze jest przewietrzyć pokój.
 • zadbać, o to by w czasie kiedy dziecko się uczy w domu był spokój. W sąsiednim pokoju ściszyć odgłosy pochodzące z rozmów, telewizora czy radia. Dziecko też nie powinno się uczyć przy muzyce, zwłaszcza hałaśliwej ( dopuszczalna jest instrumentalna muzyka relaksacyjna).
 • nie odrywać dziecka od nauki dając mu do zrobienia coś, co może zrobić później. Zachęcać go natomiast do robienia sobie krótkich, kilkunastominutowych przerw w uczeniu się, które pozwolą układowi nerwowemu odpocząć . Przerwy nie powinny być przeznaczone na grę na komputerze.
 • dziecko nie powinno przystępować do nauki bezpośrednio po obfitym posiłku. Jego organizm nastawiony jest wówczas na trawienie, a nie na wysiłek intelektualny.
 • wdrażać dziecko do utrzymywania porządku w miejscu w którym się uczy. Bałagan, chaos rozpraszają uwagę, nie służą koncentracji.

I na koniec ważna uwaga- nawet najlepsze zewnętrzne warunki do nauki nie zapewnią dziecku  sukcesu szkolnego, jeśli rodzice nie będą się interesowali jego postępami, nie będą go odpowiednio motywowali i wspierali w dążeniu do wyznaczonych celów, stwarzali w domu klimatu dającego dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości.

JAK ZADBAĆ O PODSTAWOWE ZASADY BHP W MIEJSCU NAUKI/PRACY
ORAZ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

PORADNIK DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY KOMPUTERZE/URZĄDZENIU MOBILNYM

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Stanowisko pracy – monitor/ekran urządzenia powinniśmy mieć 45-70cm od oczu, należy zadbać o odpowiednie dla nas ustawienia ekranu (kontrast obrazu, rozdzielczość); powinniśmy także mieć tak ustawione biurko, krzesło i klawiaturę, aby nie nadwyrężać mięśni i dbać o właściwą postawę ciała (człowiek powinien siedziec tak, by mniej więcej górna krawędz monitoras znajdowała się na wysokości jego wzroku, stopy powinny dotykać podłoża całą swoją powierzchnią, oparcie krzesła należy dopasowac do kształtu pleców); nie należy jeść i pić w czasie pracy, gdyż może to stanowić zagrożenie;
 • Aktywna przerwa w pracy – podczas dłuższej pracy z komputerem konieczne jest zadbanie od regularne przerwy i zmiane aktywności – dla dziecka po około 45 min./dorosły max. co 2 h – zaleca się wyjście na krótki spacer, patrzenie przez okno, wykonanie gimnastyki oczu, kilku skłonów czy podskoków;
 • Oświetlenie – światło słoneczne nie powinno padać wprost na monitor, najlepszym rozwiązaniem jest postawienie monitora na tle ściany bezokiennej, lub jeżeli nie ma takiej mozliwości, zasłonić okno żaluzjami; zalecane jest stosowanie doświetlenia ogólnego;
 • Pomieszczenie – należy regularnie wietrzyć, optymalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić pomiędzy 20- 24 stopnie Celcjusza
 • Komputer/tablet/telefon powinien być podłączony do sieci z bolcem uziemiającym, za pomocą listwy antyprzepięciowej;

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

 1. Korzystaj z rekomendowanych przez MEN stron internetowych.
 2. Nauczycielu! Zanim prześlesz  link do strony, sprawdź czy jest on na pewno bezpieczny!
 3. Rodzicu!
 4. Podaj dziecku rękę w sieci. Zapoznaj się z kursem internetowym Fundacji Orange: Bezpiecznie Tu i Tam https://fundacja.orange.pl/kurs/ .
 5. ustal z dzieckiem zasady korzystania z Internetu
 6.  skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu mobilnym swojego dziecka, zainstaluj program do ochrony rodzicielskiej
 7. udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i wartościowe treścI
 8. rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci
 9. Zabezpiecz swój komputer. Aktualizuj regularnie oprogramowanie antywirusowe.
 10. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
 11. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
 12. Chroń swoje hasła. Korzystaj z różnych haseł do różnych stron www. Używaj do ich tworzenia kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych.
 13. Uczniu!
 14. nie podawaj swoich danych osobowych, w Internecie posługuj się tylko nickiem, nie wysyłaj swoich zdjęć;
 15. nie ufaj osobom poznanym w sieci !
 16. mów, jeśli coś jest nie tak (w sytuacji, gdy coś Cię zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie zgłoś to zaufanej osobie dorosłej)
 17. korzystaj z umiarem z Internetu ! zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć relacje społeczne.

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

116 111 – BEZPŁATNY  telefon zaufania dla dzieci – W KAŻDEJ TRUDNEJ DLA WAS SPRAWIE!

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – INFORMACJE PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualnosci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.